Offentlig styring

Byrådet sløser med skattebetalernes penger

Byrådet sløser med skattebetalernes penger- Sporveiens nye billettsystem Flexus
- IKT-skandalen
- Energigjenvinningsetaten
- Harald Langemyhr AS
- Massivt brudd på anbudsregler

Og nå; Holmenkollenutbyggingen, og Fr.P-byråd Anette Wiig Bryn. Det er vel nå rundt en milliard kroner som Høyre/Fremskrittspartibyrådene har sløst bort de siste 2-3 årene som resultat av manglende styringsevne. Det er mye penger, som ellers kunne vært benyttet til å løse velferdsoppgaver for byens innbyggere.

Byrådet vil stoppe deltakende budsjettering

Bydel St.Hanshaugen har selvsagt rett til deltakende budsjetteringFra og med budsjettåret 2010 skal bydel St. Hanshaugen i Oslo prøve ut deltakende budsjettering på utvalgte områder. Det vedtok bydelsutvalget i bydelen i fjor, gjennom et flertallsvedtak av representantene for SV, Ap og Rødt . De vil la innbyggerne få større innflytelse over pengebruken.

Men det stikker Oslo-byrådet kjepper i hjulene for. De mener deltakende budsjettering strider mot kommunelovens  bestemmelser om hvem som kan vedta budsjett, og hvordan vedtak kan delegeres, og at kommunens økonomireglement sier at bydelene kun kan delegere beslutninger til bydelsdirektøren, ingen andre.

Jeg er enig med SVs bydelsutvalgsmedlem Stian Oen når han til Klassekampen sier at bydelsutvalgets vedtak er innenfor rammen av kommunelovens bestemmelser. "- Vi bare spør befolkningen først om hvordan de ønsker å prioritere, sier Oen." Jeg har i dag sendt fram spørsmål om saken (se under)som byrådet må besvare overfor bystyrets finanskomite.

Høyre/Fr.p-organisering: Benkene på Grorud, som ikke blir satt ut

Høyre/Fr.p-organisering: Benkene på Grorud, som ikke blir satt utVi trenger gode offentlige tjenester, der beslutningene tas nærmest mulig brukeren og ansvaret er tydelig plassert.
Som vi vet er Oslo kommune organisert etter en foretaksmodell. Ofte ser de ut til å samhandle dårlig med hverandre.
Her er ett eksempel: bydel Grorud fikk i 2008 noen benker i gave. Disse skulle settes ut forskjellige steder i bydelen. Det har seg slik at Eiendoms- og byfornyelsesetaten har bestemt hvordan benkene skal se ut, men Park- og idrettsetaten liker ikke benkene og nekter å vedlikeholde dem . Dermed blir de ikke satt ut.
Forstå det den som vil!, skriver Judith Kvernes, nestleder i bydelsutvalget Grorud bydel.

Flexus: Byrådslederen må ta ansvar

Flexus: Byrådslederen må ta ansvarSporveiens nye billettsystem, Flexus, betegnes med rette som en skandale.

I 2003 formulerte Oslo bystyres finanskomite enstemmig forutsetningene for at kommunen skulle stille lånegaranti for Sporveiens nye billettsystem. Ut fra all historie om innføring av IKT-teknologi, også i kommunen, var det grunn til stille selvfølgelige og strenge forutsetninger: En skulle bygge på kjente datatekniske løsninger og som var utprøvd med gode erfaringer andre steder. Hyllevare.

Det er ingen enkeltbyråd som er ansvarlig for å ha skusla bort kanskje nærmere 300 millioner av innbyggernes skattepenger, og saken kan ikke løses ved at denne tusler ut av byrådskontorene og så går B-bylivet videre som før. Bystyret forholder seg til byrådslederen, og så velger han selv – under eget ansvar – sine dyktige eller udyktige medarbeidere. Det har en konsekvens for topplederen når hans kollegium neglisjerer krystallklare bystyrevedtak og skusler bort 280 millioner i billettsystemsaken. Det har en konsekvens når hans kollegium skusler bort 350 millioner i en annen skandale, IKT-skandalen.

Bystyret skal i dag behandle et mistillitsforslag mot byrådslederen. Venstre vil redde ham. At Venstre i praksis er så opptatt av å sikre Fr.P makt at de mener sånt ikke bør få noen konsekvenser styrker naturligvis ikke politikernes anseelse ute i byen.

Budsjettleken mellom Fremskrittspartiet og Venstre er i gang

Budsjettleken mellom Fremskrittspartiet og Venstre er i gangSå er budsjettleken mellom  turtelduene Fremskrittspartiet og Venstre i gang i Oslo Rådhus: Fremskrittspartiet-byråder varsler kutt på det som framstår som Venstres kjernesaker; nå kollektivtrafikken. Og når budsjettet kommer, er Venstre på pletten: Vi kan ikke støtte et budsjettforslag som kutter i kollektivtrafikken! Gjennom noen kameratslige og vennlige budsjettforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er resultatet der: Kollektivtrafikken får en pålussning i budsjettet på omtrent samme nivå som før kuttet.

Og resultatet som forventet: Fremskrittspartiet har sørget for at Venstre kan framstå som den store budsjettvinneren, og for den vennetjenesten er Venstre garantisten for at Fremskrittspartiet sitter ved makten i Oslo rådhus.

Les NRK Østlandssendingen

Er offentlig sektor ineffektiv?

Det er blitt en vedtatt sannhet at privat sektor er produktiv, mens det som foregår i offentlig sektor bare er å fordele verdier andre har skapt. Så feil kan man ta!, skriver Kåre Hagen ved BI i en kronikk i bladet Sykepleien. Med finanskrise og utrygghet kommer skjulte sammenhenger til syne. I tyve år har mange trodd at det er markedet som skaper forutsetningen for offentlig sektor. Nå oppdages det motsatte: Uten en sterk offentlig sektor bryter markedet sammen.

Les artikkelen her

Samhandling og utvikling i offentlig sektor

Samhandling og utvikling i offentlig sektorSVs landsmøte hadde også fokus på New Public Managenent og organisering av offentlig sektor. Offentlig sektor skal ikke styres etter markedsprinsipper. Ingen barn, syke eller eldre skal settes ut på anbud, slår landsmøte fast i en av sine uttalelser.

SV vil endre styringen av offentlig sektor. Styring etter markedsprinsipper har gitt et dyrere og dårligere tilbud, mener landsmøtet. Et eksempel på feilslått offentlig styring er stykkprisfinansiering av sykehusene. Den har ført til at sykehusene ”har blitt mer opptatte av å operere de mest lønnsomme pasientene framfor å tenke langsiktig og helhetlig, og følge de prioriteringene som politikerne setter.” Blant de andre eksemplene er krav til omfattende rapportering fra lærere som gjør at anslagsvis 1600 årsverk hvert år forsvinner i økt administrasjon.
Les mer her

Forslag til bystyret: Et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt

Forslag til bystyret: Et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt "I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor 5 utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgang av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratisering, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere.  De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeidet bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene."

Det er det oppsummerende forslag til vedtak i et forslag jeg i dag har sendt fram til behandling i Oslo bystyre. Dette skal være et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt som utformes og jobbes ut nedenfra, da den som har skoen på vet best hvor den trykker. Så er da også initiativet utformet i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Les forslaget under, og ikke minst: skriv synspunkter og reaksjoner på forslaget.

Lukkede budsjettprosesser i Oslo rådhus

Lukkede budsjettprosesser i Oslo rådhusDet er pussig å lese opposisjonspartiene på Stortinget som besværer seg over at de ikke har noen innflytelse. –Når det gjelder sakene vi har fått til behandling i miljø- og energikomiteen, har jeg ikke fått være med på å flytte så mye som et komma, sier Tord Lien. Høyres Torbjørn Hansen sier: –Det er ingen tvil om at Stortingets innflytelse har dalt dramatisk. Jeg savner dynamikken i den politiske beslutningsprosessen. Hvis det var tatt en dårlig avgjørelse i regjeringsapparatet, gikk det an å få den justert på Stortinget. Der lå det en sikkerhetsventil som nå er mer eller mindre borte. Nå virker alle beslutninger fullstendig låst når de er ferdigbehandlet i Regjeringen. Det synes jeg er et demokratisk problem, sier Hansen til Aftenposten.

Men da bør de snakke med sine partikollegaer i Oslo rådhus, særlig når det gjelder hvordan kommunens årsbudsjett behandles i bystyret. Mens det formelle er at budsjettet forberedes i fagkomiteene, hvor faglige vurderinger kommer på bordet, drøftinger skjer og forslag fremmes har H, V, Fr.P. og Kr.F (det borgerlige bystyreflertalletr) satt ordinær komitebehandling til side. I realiteten avgjøres budsjettet gjennom lukkede budsjettforhandlinger mellom de 4 borgerlige partier. Ikke et komma blir flyttet på ut over det 4 partiene blir enige om. Venstre og de andre borgerlige partier som ellers snakker så varmt om åpne demokratiske prosesser har i Oslo satt dette helt tilside.

Les i Aftenposten om opposisjonens syn i Stortinget

Bystyreflertallet ønsker ikke å satse ytterligere på bydelene

Bystyreflertallet ønsker ikke å satse ytterligere på bydeleneBystyreflertallet kan styrke lokaldemokratiet og skape bedre tjenester ved å flytte mer makt og innflytelse ut til bydelsutvalgene. Men når selv Venstre, i stedet for å stemme for desentraliseringsforslag i sitt eget program, i sak etter sak sikrer bystyreflertall for å vingeklippe bydelene, og sentralisere, er det ikke mye håp, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet en rekke forslag til ytterligere delegering av oppgaver til bydelene. Men Arbeiderpartiet og Venstre sviktet.