Offentlig styring

Flexus: Byrådslederen må ta ansvar

Flexus: Byrådslederen må ta ansvarSporveiens nye billettsystem, Flexus, betegnes med rette som en skandale.

I 2003 formulerte Oslo bystyres finanskomite enstemmig forutsetningene for at kommunen skulle stille lånegaranti for Sporveiens nye billettsystem. Ut fra all historie om innføring av IKT-teknologi, også i kommunen, var det grunn til stille selvfølgelige og strenge forutsetninger: En skulle bygge på kjente datatekniske løsninger og som var utprøvd med gode erfaringer andre steder. Hyllevare.

Det er ingen enkeltbyråd som er ansvarlig for å ha skusla bort kanskje nærmere 300 millioner av innbyggernes skattepenger, og saken kan ikke løses ved at denne tusler ut av byrådskontorene og så går B-bylivet videre som før. Bystyret forholder seg til byrådslederen, og så velger han selv – under eget ansvar – sine dyktige eller udyktige medarbeidere. Det har en konsekvens for topplederen når hans kollegium neglisjerer krystallklare bystyrevedtak og skusler bort 280 millioner i billettsystemsaken. Det har en konsekvens når hans kollegium skusler bort 350 millioner i en annen skandale, IKT-skandalen.

Bystyret skal i dag behandle et mistillitsforslag mot byrådslederen. Venstre vil redde ham. At Venstre i praksis er så opptatt av å sikre Fr.P makt at de mener sånt ikke bør få noen konsekvenser styrker naturligvis ikke politikernes anseelse ute i byen.

Budsjettleken mellom Fremskrittspartiet og Venstre er i gang

Budsjettleken mellom Fremskrittspartiet og Venstre er i gangSå er budsjettleken mellom  turtelduene Fremskrittspartiet og Venstre i gang i Oslo Rådhus: Fremskrittspartiet-byråder varsler kutt på det som framstår som Venstres kjernesaker; nå kollektivtrafikken. Og når budsjettet kommer, er Venstre på pletten: Vi kan ikke støtte et budsjettforslag som kutter i kollektivtrafikken! Gjennom noen kameratslige og vennlige budsjettforhandlinger mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er resultatet der: Kollektivtrafikken får en pålussning i budsjettet på omtrent samme nivå som før kuttet.

Og resultatet som forventet: Fremskrittspartiet har sørget for at Venstre kan framstå som den store budsjettvinneren, og for den vennetjenesten er Venstre garantisten for at Fremskrittspartiet sitter ved makten i Oslo rådhus.

Les NRK Østlandssendingen

Er offentlig sektor ineffektiv?

Det er blitt en vedtatt sannhet at privat sektor er produktiv, mens det som foregår i offentlig sektor bare er å fordele verdier andre har skapt. Så feil kan man ta!, skriver Kåre Hagen ved BI i en kronikk i bladet Sykepleien. Med finanskrise og utrygghet kommer skjulte sammenhenger til syne. I tyve år har mange trodd at det er markedet som skaper forutsetningen for offentlig sektor. Nå oppdages det motsatte: Uten en sterk offentlig sektor bryter markedet sammen.

Les artikkelen her

Samhandling og utvikling i offentlig sektor

Samhandling og utvikling i offentlig sektorSVs landsmøte hadde også fokus på New Public Managenent og organisering av offentlig sektor. Offentlig sektor skal ikke styres etter markedsprinsipper. Ingen barn, syke eller eldre skal settes ut på anbud, slår landsmøte fast i en av sine uttalelser.

SV vil endre styringen av offentlig sektor. Styring etter markedsprinsipper har gitt et dyrere og dårligere tilbud, mener landsmøtet. Et eksempel på feilslått offentlig styring er stykkprisfinansiering av sykehusene. Den har ført til at sykehusene ”har blitt mer opptatte av å operere de mest lønnsomme pasientene framfor å tenke langsiktig og helhetlig, og følge de prioriteringene som politikerne setter.” Blant de andre eksemplene er krav til omfattende rapportering fra lærere som gjør at anslagsvis 1600 årsverk hvert år forsvinner i økt administrasjon.
Les mer her

Forslag til bystyret: Et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt

Forslag til bystyret: Et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt "I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor 5 utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgang av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratisering, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere.  De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeidet bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene."

Det er det oppsummerende forslag til vedtak i et forslag jeg i dag har sendt fram til behandling i Oslo bystyre. Dette skal være et forbedrings- og effektiviseringsprosjekt som utformes og jobbes ut nedenfra, da den som har skoen på vet best hvor den trykker. Så er da også initiativet utformet i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Les forslaget under, og ikke minst: skriv synspunkter og reaksjoner på forslaget.

Lukkede budsjettprosesser i Oslo rådhus

Lukkede budsjettprosesser i Oslo rådhusDet er pussig å lese opposisjonspartiene på Stortinget som besværer seg over at de ikke har noen innflytelse. –Når det gjelder sakene vi har fått til behandling i miljø- og energikomiteen, har jeg ikke fått være med på å flytte så mye som et komma, sier Tord Lien. Høyres Torbjørn Hansen sier: –Det er ingen tvil om at Stortingets innflytelse har dalt dramatisk. Jeg savner dynamikken i den politiske beslutningsprosessen. Hvis det var tatt en dårlig avgjørelse i regjeringsapparatet, gikk det an å få den justert på Stortinget. Der lå det en sikkerhetsventil som nå er mer eller mindre borte. Nå virker alle beslutninger fullstendig låst når de er ferdigbehandlet i Regjeringen. Det synes jeg er et demokratisk problem, sier Hansen til Aftenposten.

Men da bør de snakke med sine partikollegaer i Oslo rådhus, særlig når det gjelder hvordan kommunens årsbudsjett behandles i bystyret. Mens det formelle er at budsjettet forberedes i fagkomiteene, hvor faglige vurderinger kommer på bordet, drøftinger skjer og forslag fremmes har H, V, Fr.P. og Kr.F (det borgerlige bystyreflertalletr) satt ordinær komitebehandling til side. I realiteten avgjøres budsjettet gjennom lukkede budsjettforhandlinger mellom de 4 borgerlige partier. Ikke et komma blir flyttet på ut over det 4 partiene blir enige om. Venstre og de andre borgerlige partier som ellers snakker så varmt om åpne demokratiske prosesser har i Oslo satt dette helt tilside.

Les i Aftenposten om opposisjonens syn i Stortinget

Bystyreflertallet ønsker ikke å satse ytterligere på bydelene

Bystyreflertallet ønsker ikke å satse ytterligere på bydeleneBystyreflertallet kan styrke lokaldemokratiet og skape bedre tjenester ved å flytte mer makt og innflytelse ut til bydelsutvalgene. Men når selv Venstre, i stedet for å stemme for desentraliseringsforslag i sitt eget program, i sak etter sak sikrer bystyreflertall for å vingeklippe bydelene, og sentralisere, er det ikke mye håp, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet en rekke forslag til ytterligere delegering av oppgaver til bydelene. Men Arbeiderpartiet og Venstre sviktet.

Folkeavstemning om Huken pukkverk

SV går for større bruk av folkeavstemning for å be om velgernes råd på saksområder velgerne ikke kunne tydeliggjøre sitt syn på ved kommunevalget. Ingen av bystyrets partier har nevnt Huken i sitt valgprogram, og SV ønsker en folkeavstemning. SV forplikter seg til å følge resultatet av innbyggernes råd dersom det blir tilstrekkelig deltakelse ved folkeavstemningen, minst 40 %, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet saken.

Ny e-postløsning for Oslo kommune: Fortsatt Microsoft eller åpen kildekode?

Ny e-postløsning for Oslo kommune: Fortsatt Microsoft eller åpen kildekode?Etter langvarige problemer kaster Oslo kommune ut e-postsystemet Critical Path. Etter seks år med trøbbel og forsinkelser orker ikke de ansatte i Oslo kommune mer. Den webbaserte løsningen Critical Path for e-post har gitt så mye problemer og irritasjon at det blir byttet ut.  I forrige uke lyste kommunen ut den første kontrakten: Oslo skal bruke faglig ekspertise på å anskaffe en løsning som fungerer for 35.000 brukere i kommunen. – Her ønsker vi en partner som skal hjelpe oss med hele prosessen, sier prosjektleder Terje Drejer Sætervik til Teknisk Ukeblad.  Jeg vil forsikre meg om at Byrådet seriøst vurderer programvare med åpen kildekode, og ikke låser seg til Microsoftprodukter, og har derfor bedt Byrådet besvare spørsmål om dette overfor bystyrets finanskomite.