Offentlig styring

Folkeavstemning om Huken pukkverk

SV går for større bruk av folkeavstemning for å be om velgernes råd på saksområder velgerne ikke kunne tydeliggjøre sitt syn på ved kommunevalget. Ingen av bystyrets partier har nevnt Huken i sitt valgprogram, og SV ønsker en folkeavstemning. SV forplikter seg til å følge resultatet av innbyggernes råd dersom det blir tilstrekkelig deltakelse ved folkeavstemningen, minst 40 %, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet saken.

Ny e-postløsning for Oslo kommune: Fortsatt Microsoft eller åpen kildekode?

Ny e-postløsning for Oslo kommune: Fortsatt Microsoft eller åpen kildekode?Etter langvarige problemer kaster Oslo kommune ut e-postsystemet Critical Path. Etter seks år med trøbbel og forsinkelser orker ikke de ansatte i Oslo kommune mer. Den webbaserte løsningen Critical Path for e-post har gitt så mye problemer og irritasjon at det blir byttet ut.  I forrige uke lyste kommunen ut den første kontrakten: Oslo skal bruke faglig ekspertise på å anskaffe en løsning som fungerer for 35.000 brukere i kommunen. – Her ønsker vi en partner som skal hjelpe oss med hele prosessen, sier prosjektleder Terje Drejer Sætervik til Teknisk Ukeblad.  Jeg vil forsikre meg om at Byrådet seriøst vurderer programvare med åpen kildekode, og ikke låser seg til Microsoftprodukter, og har derfor bedt Byrådet besvare spørsmål om dette overfor bystyrets finanskomite.

Finanspolitisk avmakt

Aldri har statsbudsjettet prega røyndomen meir enn no. Sjeldan har Stortinget prega statsbudsjettet mindre enn i dag. På Løvebakken er finanspolitikken på veg mot ytterkanten av politikken: kritisk overvaking av gjennomføringa av budsjettvedtaka, skriv Morten Søberg i Dag og Tid.

Les mer

KS og likelønn

KS og likelønnDet har vært uenighet i KS sitt hovedstyre om hvordan vi skal stille oss til Likelønnskommisjonens forslag til tiltak for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn. Etter min oppfatning har administrasjonens forslag vært for defensivt, og vil gjøre at kommunesektoren taper kampen om arbeidskraften.

I går behandlet vi påny saken i hovedstyret, og jeg fremmet alternativt forslag på flere punkter. Ikke uventet fikk administrasjonen i all hovedsak flertall for sitt korrigerte forslag. Ap fulgte meg på de fleste endringsforslag, men så lenge H,F,Kr.F,V og Sp praktisk talt i sin helhet støttet administrasjonen nådde jeg ikke fram.  Så er jo sånt en prosess, og Rom ble ikke bygd på en dag. Jeg mener allikevel mye er oppnådd: Administrasjonen trakk sitt opprinnelige forslag, og fremmet en noe forbedret utgave. Det har blitt mye offentlig fokus på KS og likelønn. Det er satt i gang indre prosesser i KS og Hovedstyret. Og ikke minst: det er formulert en relativt god plan for hvordan KS selv skal jobbe med likelønn. Så jeg er fornøyd.

Nå står sølvpensjonene for tur

Avsløringene rundt stortingspolitikernes gullpensjoner gjør at KS nå setter i gang arbeidet med å vurdere lokalpolitikernes sølvpensjoner. Sosialistisk Venstreparti vil fjerne dem helt. – Heltidspolitikere har ikke behov for kortere opptjeningstid enn andre i kommunen. Denne ordningen bør fjernes, sier medlem i KS-styret, Ivar Johansen (SV) fra Oslo. Han mener det snarere er lettere for ordførere å få ny jobb enn det er for folk flest. De opparbeider en kompetanse i politikken som mange arbeidsgivere er på jakt etter, sier Johansen.Avsløringene rundt stortingspolitikernes gullpensjoner gjør at KS nå setter i gang arbeidet med å vurdere lokalpolitikernes sølvpensjoner. Sosialistisk Venstreparti vil fjerne dem helt. – Heltidspolitikere har ikke behov for kortere opptjeningstid enn andre i kommunen. Denne ordningen bør fjernes, sier medlem i KS-styret, Ivar Johansen (SV) fra Oslo. Han mener det snarere er lettere for ordførere å få ny jobb enn det er for folk flest. De opparbeider en kompetanse i politikken som mange arbeidsgivere er på jakt etter, sier Johansen.

Les i Dagsavisen

De folkevalgte abdiserer

De folkevalgte abdisererBruken av partnerskap og nettverk har erstattet mange politiske prosesser på fylkesnivå innen regional utvikling og planlegging. Dette skaper et demokratisk underskudd og kan gi private og andre ikke-folkevalgte aktører mer innflytelse enn hva folk faktisk ønsker. Partnerskapene styrer gjennom avtaler og kontrakter. I den perioden avtalene og kontraktene varer, abdiserer de folkevalgte organene fra det aktuelle området. Det er forsker Ulla Higdem ved Høgskolen i Lillehammer som hevder dette i sin doktoravhandling om regionale partnerskap basert på en casestudie fra fylkene Hedmark, Oppland og Østfold.

Les mer

Endringskynisme

Arbeidstakernes kunnskaper utvikler seg og har blitt stadig mer avgjørende for en virksomhets produkter, enten det er varer eller tjenester. I denne situasjonen er det blitt slik at de ansatte i mange saker faktisk vet bedre enn ledelsen. Til tross for dette opplever arbeidstakere endringer i sitt arbeid som de har liten innvirkning på. Det kan dreie seg om endring i organisasjonsstrukturen, innføring av ny teknologi eller nye arbeidsmåter. Motstand mot disse endringene blir ofte betraktet som støy, men i mange tilfeller kan de ha gode grunner til å motsette seg endringsplanene - også sett med bedriftens perspektiv. Noen ganger kan endringer rett og slett være en dårlig ide, og i verste fall fortrenge ting som fungerer godt. Andre ganger blir de ansatte oppgitt over å være med på nok en «runde» med endringer som til slutt fører organisasjonen tilbake til der den begynte, mener Oscar Amundsen og Trond Kongsvik som har forsket på omstillingsprosesser.

Les mer i Dagbladet

Risikofylt å kopiere private modeller

- Forskningen viser at kløften mellom offentlig og privat ledelse fremdeles er til stede. Offentlige ledere som ønsker å ta spranget fullt ut i retning av å adoptere privat ledelse løper derfor en risiko, sier Haldor Byrkjeflot ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. Byrkjeflot har skrevet en rapport omkring forholdet mellom ledelse i privat og offentlig sektor til KS. – Det som overrasker meg mest er at så godt som all forskning viser at det såkalte ”offentlige etos”, som stadig omtales som en myte, eksisterer i beste velgående. Dette kommer til uttrykk ved at ledere og ansatte i offentlig sektor i større grad lar seg motivere av allmenninteresser og immaterielle verdier, enn ledere og ansatte i privat sektor, sier Byrkjeflot.

Les rapporten (pdf)