Offentlig styring

Lokale individuelle lønnstillegg for lærere i Osloskolen

Ivar Johansen anså det ikke tilfredstillende når Utdanningsetaten i rundskriv til skolene skriver at "Etter vår oppfatning er Utdanningsetatens praksis i samsvar med bystyrets vedtak". Han kan ikke se at etaten gjennom dette er lojal mot bystyrets vedtak, og ba byrådet kommentere saken overfor fionanskomiteen.

Tror det blir fire bydeler i Groruddalen

Trolig er det flertall i finanskomiteen for fire bydeler i Groruddalen. Komiteen mener en bydel fra Økern til Grorud blir for stor. - Det ene argumentet for fire bydeler er at vi tror Romsås kommunikasjonsmessig bør være sammen med Grorud. Det andre er at avstanden mellom de fysiske ytterpunktene Grorud og Økern blir for stor dersom Grorud bydel og Bjerke bydel skulle slås sammen, sier Ivar Johansen (SV) i finanskomiteen. - At Bjerke kan bli den minste bydelen er et pluss hvis man tenker på bydelens aktuelle områder for nye boliger, selv om dette ikke er tatt med i betraktningen for fire bydeler i dalen, sier Johansen.

Les hele saken

Kommunen bør innføre servicegarantier

Serviceerklæringer står sentralt både i Regjeringens og Oslo kommunes arbeid for å forbedre forvaltningens service, - en erklæring fra forvaltningen til publikum om kvalitetsmål for saksbehandlingen, herunder forventet saksbehandlingstid. Alle virksomheter i Oslo kommune skal ha innført serviceerklæringer i hele eller deler av sin virksomhet innen utgangen av år 2002.

Serviceerklæringer er et tiltak i riktig retning, men det er ikke tilstrekkelig. Det er fare for at serviceerklæringer lett kan bli ord uten reelt innhold. Det kunne derfor være riktigere å innføre servicegarantier, framfor ensidige serviceerklæringer. Servicegarantier vil gi rettigheter til brukerne av offentlige tjenester. Ivar Johansen har derfor framsendt et konkret forslag til ordføreren for behandling i Oslo bystyre: "Byrådet bes innen 1. februar 2002 fremme sak for bystyret med forslag om 4 konkrete prosjekter for utprøving av en forpliktende servicegaranti for brukere av tjenestene.

Innbyggerinitiativ: Direkte forslag til bydelsutvalgene

Hvis det er noe i nærmiljøet som irriterer, kan Oslo-borgere i fremtiden slå seg sammen med naboene og komme med egne forslag i bydelsutvalget. Ordningen ble enstemmig vedtatt av bystyret som en del av den store bydelsreformen. SVs Ivar Johansen, fremmet forslaget sammen med Arbeiderpartiet. Johansen mener det er mange mulige saker innbyggerne kan ta opp: –Vi har vært i Stockholm hvor de har et slikt system, og det fungerer veldig bra. Det  kommer inn mange gode og kreative initiativ. Det kan være forslag om for eksempel islegging av fotballbaner om vinteren, etablering av en turvei eller  forskjellige kulturtiltak. Jeg tror innbyggerne ser behov og muligheter som ikke nødvendigvis trenger å koste så mye penger, sier Ivar Johansen til NRK Østlandssendingen.

Les mer

Rolleblanding av bompengesjef

- Det er uheldig at en sjef i et kommunalt selskap benytter anlednigen til å berike seg selv i stedet for selskapet sitt, sier Ivar Johansen. SV og Ap vil ha en diskusjon i bystyret om sjefen i AS Fjellinjen, Thorleif Haug, sin dobbeltrolle som toppleder og konsulent innen samme bransje.

Les "Bompengesjef har dobbelt inntekt"
Les "Blir sak i bystyret"
Les "Godkjent av styrelederen"