Offentlig styring

Harstad kommune må gi lik lønn for lik verdi

Harstad må gi lik lønn for lik verdiHarstad kommune bryter likestillingsloven når de lønner to avdelingssykepleiere lavere enn kommunens avdelingsingeniører. Det har Likestillings- og diskrimineringsombudet slått fast i en ny uttalelse. Fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo mener saken er av stor prinsipiell betydning. - Det er første gang vi har slått fast brudd på loven om at arbeid av lik verdi skal lønnes likt mellom to så store yrkesgrupper. Dette bør få stor betydning for andre kommuner og hvordan man lønner personer i mellomlederstillinger, sier Grimsmo.

KS har i en pressemelding sagt de er uenig i Ombudets uttalelse. Dette er en administrativ uttalelse, og jeg har som hovedstyremedlem bedt om at saken blir behandlet i hovedstyret.

Les selve uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet
Les nyhetsoppslag hos NRK
Les Barne- og likestillingsministeren støtter ombudet
Les lederartikkel i Dagbladet
Les kommentar Marie Simonsen, Dagbladet
Les KS sin pressemelding


Legg til kommentar