Offentlig styring

Byrådets tertialrapport pr. 31. aug. 2004

Byrådet varsler at bydelene samlet sett har en negativ årsprognose på 193 millioner. Og det er svært mye. Byrådet framhever 7 bydeler hvor hver enkelt har det som kalles merforbruk på over 20 millioner. Alna er størst, med 35 millioner. For de aktuelle bydelene heter det i tertialrapporten at disse konkrete bydelene ”er under forsterket oppfølging av byrådet.” Noen av disse bydelene har vært under forsterket oppfølging over 4-5 år, uten at det har vært mulig å bringe samsvar mellom tildelt budsjett og aktivitetsnivå. Hvordan skal vi forstå det forhold at enkeltbydeler som byrådet over mange år har under forsterket oppfølging ikke er i stand til å få samsvar mellom budsjettramme og aktivitet? Betyr dette at byrådet for disse bydeler ikke har sett seg i stand til å identifisere korrigerende tiltak som bringer forholdene under kontroll? spurte Ivar Johansen da bystyret behandlet byrådets tertialrapport.

Oslo bystyre 24. nov. 2004
Ivar Johansen, SV

Sak Byrådets tertialrapport pr. 31. aug. 2004

Ordfører;


Vi skal ikke ta den store debatten rundt denne saken, men det er allikevel grunn til noen spørsmål.

Byrådet varsler at bydelene samlet sett har en negativ årsprognose på 193 millioner. Og det er svært mye. Byrådet framhever 7 bydeler hvor hver enkelt har det som kalles merforbruk på over 20 millioner. Alna er størst, med 35 millioner.

Jeg har noen spørsmål til byrådet:

Mitt første spørsmål er:

Dette var tall pr. 30. august, og det er snart gått ytterligere 3 måneder.
Hva er årsprognosen for bydelene pr. i dag?

For de aktuelle bydelene heter det i tertialrapporten at disse konkrete bydelene ”er under forsterket oppfølging av byrådet.” Noen av disse bydelene har vært under forsterket oppfølging over 4-5 år, uten at det har vært mulig å bringe samsvar mellom tildelt budsjett og aktivitetsnivå.

Mitt andre spørsmål er derfor:

Hvordan skal vi forstå det forhold at enkeltbydeler som byrådet over mange år har under forsterket oppfølging ikke er i stand til å få samsvar mellom budsjettramme og aktivitet? Betyr dette at byrådet for disse bydeler ikke har sett seg i stand til å identifisere korrigerende tiltak som bringer forholdene under kontroll?

Mitt tredje spørsmål er:
Tertialrapporten viser også at bykassen på det tidspunkt lå an til et driftsresultat 253 millioner lavere enn budsjettert.
Også her er det snart gått ytterligere 3 måneder.

Hva er årsprognosen for driftsresultat for bykassen i dag?

Legg til kommentar