Offentlig styring

Kommunene må oppfylle likelønnskrav

Kommunene må oppfylle likelønnskrav – Kommune-Norge må innrette seg etter likestillingsombudets uttalelse om at Harstad bryter loven når to avdelingssykepleiere får lavere lønn enn kommunens avdelingsingeniører med tilsvarende utdannelse og erfaring. Det sier Ivar Johansen (SV), hovedstyremedlem i kommunenes interesseorganisasjon KS, etter at forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i media har gått hardt ut mot ombudets avgjørelse.

Les mer

Legg til kommentar