Offentlig styring

Privat forslag fra Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord (RV) – Tidligere heltidspolitikere skal ikke ansattes som kommunaldirektører

Det er en tendens til ikke i tilstrekkelig grad å verdsette og respektere det arbeid folkevalgte står for, og RVs forslag er litt i samme gate. Jeg tror faktisk at 10, 15 eller 20 års heltidsarbeid som folkevalgt på et saksområde gir en unik kompetanse som kvalifiserer til svært mange stillinger i kommunen, også kommunaldirektørstillinger. Så ser vi da også at flere tidligere byråder og statsråder, etter sin tid i slike roller, er ansatt i sentrale stillinger i kommunen, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet et forslag fra RV om at tidligere heltidsfolkevalgte ikke skal ansettes som kommunaldirektører.

Oslo bystyre 2. april 2008

Ivar Johansen, SV

Sak 100 Privat forslag fra Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord (RV) – Tidligere heltidspolitikere skal ikke ansattes som kommunaldirektører


Ordfører,

RVs forslag er basert på et grunnleggende prinsipp om nødvendigheten av et tydelig skille mellom det politiske nivå og forvaltningen. Skille mellom politikk og fag. Det er en viktig problemstilling, men samtidig er det nok slik at det ofte er slik at det er uklare grenser for hvor faget slutter, og politikken begynner. Og motsatt. For politikk dreier seg jo ikke om annet enn samfunnsengasjement, som også dyktige fagfolk har.

SV var et av de få partier som ikke gikk inn for byrådsordningen og byparlamentarisme den gang dette ble vedtatt innført. Vårt alternativ var en løsning med folkevalgte rådmenn. SV mente at folkestyre også innebar at folkevalgte skulle være de øverste administrative ledere for den kommunale forvaltning.

Det er vel kanskje derfor vi har et noe avslappet forhold til det spørsmål RV reiser. Det er slett ikke noe suspekt eller diskvalifiserende ved å ha vært heltidspolitiker for en av bystyrets fagkomiteer eller vært  byråd, som skulle tilsi at de skulle ha yrkesforbud, og til evig tid være utelukket fra muligheten til å få ansettelse i en kommunaldirektørstilling i kommunen.

Det er en tendens til ikke i tilstrekkelig grad å verdsette og respektere det arbeid folkevalgte står for, og RVs forslag er litt i samme gate. Jeg tror faktisk at 10, 15 eller 20 års heltidsarbeid som folkevalgt på et saksområde gir en unik kompetanse som kvalifiserer til svært mange stillinger i kommunen, også kommunaldirektørstillinger. Så ser vi da også at flere tidligere byråder og statsråder, etter sin tid i slike roller, er ansatt i sentrale stillinger i kommunen.

  Men, habilitetshensynet skal ivaretas, og det er derfor SV i finanskomiteen brakte inn at Oslo bør ha karanteneordninger for byråder og byrådssekretærer på samme måte som Staten, og en enstemmig finanskomite innstiller på at vi innfører slike. 

Legg til kommentar