Offentlig styring

Fordoblet kommunale gebyrer

Norske kommuner tyner sine innbyggere økonomisk. Siden 1991 har de kommunale gebyrene økt med 110 prosent, mens konsumprisindeksen bare har økt med 31,7 prosent, hevder Huseiernes Landsforbund. Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV og sentralstyremedlem i KS, mener også det er viktig å se sammenhengen mellom pris og kvalitet.

– Som innbygger i Oslo kan jeg for eksempel registrere at kommunen er en av de kommuner som har lavest renovasjonsgebyr. Men samtidig er kommunen en ren sinke når det gjelder kildesortering. Jeg ville ikke hatt noe imot økte renovasjonsavgifter for å få en mer miljøvennlig avfallshåndtering i hovedstaden.

Les mer


Legg til kommentar