Offentlig styring

Det er lov å prøve

Det er lov å prøve16-åringer kan få barn, bli satt i fengsel og må betale skatt. Likevel får de ikke være med på å ta viktige beslutninger i samfunnet. Skyldes dette at de har for lite livserfaring, er for lite engasjerte og kanskje til og med naive og kunnskapsløse? Eller er det kanskje slik at vi voksne vegrer oss for å la nye grupperinger få delta i demokratiske avgjørelser fordi dette er en forandring som skaper ubehag, på samme måte som et flertall av sveitsiske kvinner i 1970 mente at det var unaturlig at de selv skulle ha stemmerett? spør Barneombudet.

I Oslo bystyre er det til behandling av et forslag fra Venstre og SV om forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalget i 2011. Og det ser ut til at det er Arbeiderpartiet som vil blokkere for at forslaget får flertall i bystyret.

Les mer hos Barneombudet

Legg til kommentar