Offentlig styring

EUs tjenestedirektiv kan sette offentlig sektor i Norge på nye prøver

EUs tjenestedirektiv kan sette offentlig sektor i Norge på nye prøverTjenestedirektivet kan sette offentlig sektor i Norge på nye prøver, fastslår ny rapport.  Fagforbundet har gått sammen med Nei til EU og sørget for en ny utredning av det omstridte tjenestedirektivet, denne gang med spesielt fokus på konsekvensene for offentlige tjenester. Den slår fast at dersom Norge implementerer EUs tjenestedirektiv, vil grunnleggende offentlige tjenester ikke være trygge. Utrederne bak rapporten frykter at tjenestedirektivet vil være en pådriver for ytterligere liberalisering i EU/EØS-området.

Les om rapporten
Last ned og les rapporten (pdf)

Nei til EU har i samband med utgivelsen av rapporten laget flere faktaark

Tjenestedirektivet og de offentlige tjenestene Last ned
Tjenestedirektivets konsekvenser for offentlige tjenester Last ned
Tjenestedirektivet og utdanningstjenestene Last ned
Tjenestedirektivets konsekvenser for de sosiale tjenestene Last ned
Tjenestedirektivet og helsetjenestene Last ned
Tjenestedirektivets konsekvenser for tjenester som er unntatt direktivet Last ned