Offentlig styring

Trynetilleggene til Oslo-lærerne

Trynetilleggene til Oslo-lærerne"Begge parters forhandlingsdelegasjoner synes å være tilfreds med resultatet av forhandlingene og den endelige profilen. Blant rektorer og arbeidsplasstillitsvalgte er tilfredsenheten med resultatet mer blandet. Dette synes i særlig å ha sammenheng med at resultatet i for liten grad ble begrunnet, at det til dels var vanskelig for rektorer og plasstillitsvalgte å kjenne igjen egen organisasjons prioriteringer, og at ATV’ene syntes det var vanskelig å begrunne resultatet av forhandlingene for sine med­lemmer," heter det i Agendas evaluering av lokale forhandlinger for undervisningspersonale i Oslo kommune. Dette er en beskrivelse av et lønnssystem som ikke benytter lønn som virkemiddel for å nå utdanningspolitiske mål.

Les evalueringsrapporten

Legg til kommentar