Offentlig styring

Delegasjon av arbeidsgivermyndighet

For SV er det opplagt at det er byrådet som må forvalte kommunens arbeidsgiverpolitikk, innenfor de overordnede rammer bystyret til enhver tid trekker opp. Slik er det i dag, og slik bør det være. Som byrådssaken dokumenter har da også bystyret delegert beslutningsmyndighet til byrådet på 13 konkrete saksområder innenfor arbeidsgiverspørsmålet. Men byrådet ønsker å gå lenger, ved at byrådet får blankofullmakt til å ha avgjørelsesmyndighet på ethvert saksområde innenfor arbeidsgiverområdet, inklusive arbeidsgiverregelverket. Opprinnelig inviterte byrådet bystyret til å behandle en slik omfattende delegasjonsbeslutning i bystyret gjennom endring av byrådsreglement. Det ville vært en særs dårlig saksforberedelse, sa jeg bl.a. i bystyret.


Oslo bystyre 7. mai  2003
Ivar Johansen, SV

Sak 132 Delegasjon av arbeidsgivermyndighet


Ordfører,

For SV er det opplagt at det er byrådet som må forvalte kommunens arbeidsgiverpolitikk, innenfor de overordnede rammer bystyret til enhver tid trekker opp. Slik er det i dag, og slik bør det være. Som byrådssaken dokumenter har da også bystyret delegert beslutningsmyndighet til byrådet på 13 konkrete saksområder innenfor arbeidsgiverspørsmålet.

Men byrådet ønsker å gå lenger, ved at byrådet får blankofullmakt til å ha avgjørelsesmyndighet på ethvert saksområde innenfor arbeidsgiverområdet, inklusive arbeidsgiverregelverket. Opprinnelig inviterte byrådet bystyret til å behandle en slik omfattende delegasjonsbeslutning i bystyret gjennom endring av byrådsreglement. Det ville vært en særs dårlig saksforberedelse.

I finanskomiteen har vi det siste året – dessverre – hatt mye besøk av de ansattes organisasjoner på saker hvor byrådet har opptrått som en uklok arbeidsgiver, og skapt en – etter SVs oppfatning – unødvendig konflikt med kommunens ansatte. Senest var de hovedtillitsvalgte i går inne i en sak hvor finansbyråden selv også erkjente at byrådet hadde opptrått uheldig rundt gjennomføring av beslutning om sammenslåing av to byrådsavdelinger.
 
Det er særs viktig at de ansatte møtes som medspillere. Kommunens viktigste ressurs er de ansatte. Uten de mange dyktige ansatte spiller det ingen rolle hva dette bystyret vedtar av bevilgninger eller fine prinsippvedtak. Enten det gjelder skole, pleie- og omsorg eller barnehager er det gjennom klok arbeidsgiverpolitikk vi sikrer at byens innbyggere får nødvendig tjenestetilbud. Oslo bystyre burde derfor i større grad enn i dag interessere som for hvordan kommunen utvikler kompetanse og kvalitet, sikrer både kontinuitet og god rekruttering og gjør kommunen til en god arbeidsplass – til beste for byens innbyggere.

Det kan være at SV ville stemt annerledes hva gjelder ytterligere delegasjon til byrådet med en annen, og mer grundig, saksforberedelse. For eksempel som en konsekvens av bystyremelding om kommunens arbeidsgiverpolitikk. Men i den foreliggende situasjon ønsker vi ikke å gi byrådet en uspesifisert blankofullmakt på dette saksområdet. Vi er komfortable med de delegasjonsvedtak som foreligger, og vil stemme i mot den foreliggende sak.

Legg til kommentar