Offentlig styring

Høyre/Fr.p-organisering: Benkene på Grorud, som ikke blir satt ut

Høyre/Fr.p-organisering: Benkene på Grorud, som ikke blir satt utVi trenger gode offentlige tjenester, der beslutningene tas nærmest mulig brukeren og ansvaret er tydelig plassert.
Som vi vet er Oslo kommune organisert etter en foretaksmodell. Ofte ser de ut til å samhandle dårlig med hverandre.
Her er ett eksempel: bydel Grorud fikk i 2008 noen benker i gave. Disse skulle settes ut forskjellige steder i bydelen. Det har seg slik at Eiendoms- og byfornyelsesetaten har bestemt hvordan benkene skal se ut, men Park- og idrettsetaten liker ikke benkene og nekter å vedlikeholde dem . Dermed blir de ikke satt ut.
Forstå det den som vil!, skriver Judith Kvernes, nestleder i bydelsutvalget Grorud bydel.


Forebygging, samhandling og brukermedvirkning

Av Judith Kvernes (SV), nestleder i bydelsutvalget Grorud bydel


Ord som er positivt ladet, slik jeg ser det, og flittig i bruk i dag. Særlig i mine kretser, enten det er bydelspolitikken, barnevern eller rusbehandling i Helse-Norge og selvfølgelig ved min arbeidsplass i Oslo kommune. Noen ganger virker det litt forunderlig og andre ganger kan vi strekke begreper langt… Skal vi for eksempel se disse begrepene i forhold til vedtaket som ble fattet i Bystyret i forrige uke, vedrørende Rødtvet barnehage.  I 2007 var saken til høring i Bydelsutvalget(BU) i bydel Grorud, der vi ga grønt lys til å rive barnehagen til fordel for en ny og mer funksjonell barnehage.

Da saken kom opp igjen i vår, kom byantikvaren på banen og ville bevare bygningen. Noe jeg hadde gått inn for om det ikke var andre typiske bygg fra samme periode i området, men det er det.

I BU- møtet 07.mai i år behandlet vi saken. Foreldre til barna som går i barnehagen, ønsker nytt barnehagebygg, noe de tydelig formidlet for politikerne i BU. Det samme gjør de ansatte, og i vedtaket som ble fattet gikk et stort flertall i BU inn for riving av barnehagen. Men altså ikke Oslo bystyre. Da kan vi spørre oss, er det ikke samhandling mellom politikere fra samme parti på de ulike nivå? Og det forebyggende aspektet, som handler om de som arbeider i barnehagen og sårt trenger bedre og moderniserte forhold som igjen vil gi positiv gevinst ved at de holder lengre i jobben pga gode arbeidsforhold, kanskje mindre sykefravær? Brukerperspektivet, her representert gjennom foreldrenes engasjement på vegne av seg selv og barna sine, det er kanskje ikke i slike sammenhenger det betyr noe?

Det betyr at bydelen må se på andre løsninger, det tar lengre tid og flere må kanskje vente lenger på en sårt tiltrengt barnehageplass!Barnehage er forøvrig et godt forebyggende tiltak, her lærer barn samhandling med andre barn og flere voksne, noe som igjen er viktig for sosialisering og forberedning til skole og videre til voksenlivet. Samtidig kan foreldre føle seg trygge for at barnet deres er trygt ivaretatt mens de er på jobb.
Slik fortsetter det, vi er alle avhengig av å samhandle med andre, jobbe i team, eller samarbeide med andre yrkesgrupper der vi har ulik kompetanse. I vår egen familie, eller i idrett og lagspill ser vi nødvendigheten av samspill eller noen å spille på lag med.

De fleste av oss, fra vi er ganske små, ønsker å medvirke til beslutninger som berører oss. Dette fortsetter gjennom livet, skolevalg, yrkesvalg, valg av partner og så videre. Så lenge vi greier oss selv går dette greit.  Men hva når vi er avhengig av hjelp for å mestre livet? Det er da vi trenger de gode tjenestene, og selv kan påvirke innholdet i det som tilbys. I de årene jeg har representert SV i bydelsutvalget, har jeg vært svært opptatt av forebyggende arbeid, fra gode tilbud på helsestasjonen  for de minste, skolehelsetjeneste, ungdomsklubber og gode tjenester for eldre slik som eldresenter og gode hjemmehjelpstjenester slik at vi forebygger behov for sjukehjemsplass. Da er det viktig at alle får riktig hjelp til rett tid.

I Grorud BU har vi vedtatt en strategisk plan, og dette dokumentet viser hvor hovedfokuset for bydelens arbeid ligger i denne perioden. Her sier vi bl.a. at bydelen skal være ”et godt sted å bo for alle – hele livet”. Videre sier vi at innbyggerne skal stå i fokus, og service og brukermedvirkning skal gjenspeiles i tjenestene og alle innbyggere skal ha tilgang på tjenester de trenger. Dette synes jeg er flott.

Vi trenger gode offentlige tjenester, der beslutningene tas nærmest mulig brukeren og ansvaret er tydelig plassert.
Som vi vet er Oslo kommune organisert etter en foretaksmodell. Ofte ser de ut til å samhandle dårlig med hverandre.
Her er ett eksempel: bydel Grorud fikk i 2008 noen benker i gave. Disse skulle settes ut forskjellige steder i bydelen. Det har seg slik at Eiendoms- og byfornyelsesetaten har bestemt hvordan benkene skal se ut, men  Park- og idrettsetaten liker ikke benkene og nekter å vedlikeholde dem . Dermed blir de ikke satt ut.

Forstå det den som vil!

Nå går vi mot sommerferie, men etter ferien er det stortingsvalg og vi har en travel høst i vente. Vi i SV er optimistisk og tror på muligheten til en fortsatt rødgrønn regjering. Noe vi hver dag vil stå på for at skal bli en realitet.

God sommer!

(Akers Avis 17. juni 2009)

Legg til kommentar