Offentlig styring

Rødgrønn regjering har gitt Oslo solid inntektsvekst

Rødgrønn regjering har gitt Oslo solid inntektsvekstEn kommunes handlefrihet måles som oftest i hvor mye kommunen disponerer i såkalte "fri inntekter", som er summen av innteksts - og formueskatt og det statlige rammetilskudd.

I regjeringen Bondeviks siste år (2005), og med Erna Solberg som kommunalminister, disponerte Oslo kommune 16,665 milliarder i fri inntekter, mens det forventes at Oslo i år - med den rødgrønne regjeringen - vil disponere 23,153 milliarder i fri inntekter.

Dette utgjør en himmelvid forskjelll for hovedstaden. En vekst i den årlige budsjettrammen for Oslo kommune på 6,4 milliarder gir særs gode forutsetninger for å sette inn ressurser i velferd for byens innbyggere.

Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo kan prise seg lykkelig over at den borgerlige regjeringen ble kastet, og erstattet av en rødgrønn regjering som prioriterte offentlig velferd framfor skattelette. Byrådsleder Erling Lae bør håpe på at Erna Solberg holdes langt unna regjeringskontorene, da dette vil kunne representere noen magre år for kommunal velferdsproduksjon.


Kilden for overnevnte er et notat fra finansbyråd Stian Berger Røsland til bystyrets finanskomite, datert 6. juli 2009.

Oppstillingen er som følger, hva gjelder fri inntekter i løpende kroner:

2002:       15.494 mill
2003:       15.949 mill
2004:       15.809 mill
2005:       16.665 mill


2006:       19.038 mill
2007:       19.985 mill
2008:       21.610 mill.

I byrådsak 129/09 oppgir byrådet at prognose for fri inntekter for 2009 er    23.153 mill.

Legg til kommentar