Offentlig styring

Ansvar kan ikke delegeres bort

Ansvar kan ikke delegeres bort600 millioner har Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo sølt bort ved budsjettoverskridelser og manglende styring av Holmenkollbakke-byggingen. I et forsøk på å løpe fra eget ansvar innfører Høyres byrådsleder Erling Lae bortforklaringer som må betegnes som å innføre privatpraktiserende byråder. Det er idrettsbyråden som har ansvaret, skriver Lae i Dagbladet 26. august.

Så enkelt er det ikke. Bystyrets vedtak i denne, som andre saker, forholder seg ikke til enkeltbyråder. Det er byrådet som kollegium som er gitt ansvaret for å gjennomføre bystyrets vedtak.Så kan byrådet delegere oppgaver til enkeltbyråder eller til fagetater. Men ansvaret kan man ikke delegere fra seg.

Et klokt byråd sørger derfor for gode oppfølgings- og rapporteringssystemer. Når Høyre/Fr.P-byrådet samlet sett de siste årene gjennom en del enkeltprosjekter gjennom dårlig økonomistyring har skuslet bort beløp på rundt halvannen milliard kroner av skattebetalernes penger er dette byrådets, og ikke en enkeltbyråds, ansvar. Og et særlig ansvar hviler det da på byrådets leder, byrådsleder Erling Lae.

Kommentarer   

0 #1 Haakon 07-09-2009 19:12
Hva er det med dere sosialister ?
Henger ut Høyre/FRP for budsjettoverskr idelser ?
Hvorfor gjør dere det ?

Har dere glemt overskridelsene på Gardermoen som AP presset gjennom ?
Eller Flytoget som Sissel Rønbekk fikk gjennom ?
Eller Rikshostpitalet ?
Eller Operaen ?

Hvorfor kjefter dere på andre for noe dere er værre på enn noen andre ?
0 #2 Kris 07-09-2009 20:06
Eller jernbaneverket med ansvarlig statsråd Navarsete som sølte bort 600 millioner...
Det er så mye å ta av når det gjelder sløsing blant sosialistene at folk ikke gidder å bry seg med skarve 600 millioner på Holmenkollen.
0 #3 Ivar J 07-09-2009 23:15
Til Kris: Skal ikke politiske ledere bli stilt til ansvar for sine handlinger, og hvordan de forvalter skattebetalerne s penger? Er det unnskyldende at det finnes andre som har gjort en like dårlig jobb tidligere?
0 #4 Bjørn Hansen 08-09-2009 01:05
Gode Ivar. Etter at øremerkingen forsvant tror jeg vi må få tak i penger for å få faglig gjennomgang både av økonomi og tiltakskjede. Det virker som det hele smuldrer henn.
0 #5 Ivar J 08-09-2009 01:09
Til Bjørn Hansen: Mye av dette er en direkte konsekvens av en bevisst H/Fr.P-politikk , hvor de skal bygge ned den offentlige sektor. Derved blir kommunen desto større kjøpere av tjenester ute i det private marked. Men den som skal være god innkjøper må jo selv sitte med solid faglig kompetanse til å vurdere tilbudene og følge opp leveransen. Byrådet har i stor grad skviset kommunen for slik kompetanse, og dermed sitter man der i saksa. Dette blir svinedyrt!
0 #6 Peter N. Myhre 08-09-2009 09:33
Da er rødgrønnregjeri ngen i såfall mye flinkere til å "bygge ned offentlig sektor". To veiprosjekter er for tiden under utbygging i statlig regi i Oslo, Ulven-Sinsen-or osjektet og Bjørvikatunnele n. De er blitt litt dyrere enn forutsatt kan man si. Nærmere bestemt en smell på 7. facebook.com/.../;220.ooo.ooo kr. Syv milliarder godt og vel. Det er tolv Holmenkollhopp- overskridelser. Godt valg!
0 #7 Harald Steinsrud 08-09-2009 11:34
Så kjekt at staten bygger veier i byen da når Oslo ikke engang klarer å ta i bruk krisemilliarder til sykkelstier fordi at man enten ikke er int i å bygge de eller ser behovet. Planleggingen var iallefall så fraværende at krisepengene gikk til andre.

Forøvrig er det en vesensforskjell å rote de bort på dårlig planlegging av Holmenkollen / ikt utstyr og grunnforhold / veier som fort kan vise seg vanskeligere enn forutsatt.
0 #8 Wenche Blomberg 08-09-2009 13:12
Tøyenbadet. Datasystem. Flexus-flopp. Holmenkollen. Spaniasykehjem. Ja, stem FrP/H og få fart på milliardene.
0 #9 Hanne Lyssand 08-09-2009 20:57
Og omsorgsboliger. Staten ga ekstra øremerkede midler til dette, som Oslo ikke klarte å bruke fordi de ikke regulerte tomter og satte igang prosjekter. Nå kommer det noe, som frp later som de har funnet på selv. Bedre sent enn aldri selvsagt. Men øremerked hokus pokus løser inngenting i eldreomsorgen.

Legg til kommentar