Offentlig styring

Byråd Listhaug bør be de ansatte om unnskyldning

Byråd Listhaug bør be om unnskyldningVille man i det private næringsliv opplevd at en toppsjef, til og med uten å ha sjekket ut sakens fakta, gikk ut i media med en skarp korreks til en av de ansatte i bedriften? Jeg tror ikke det. Men skal offentlig ansatte måtte leve med at deres politiske overordnede - en byråd eller en statsråd - dolker dem i ryggen ved gjennom media å kritisere ansattes utførelse av arbeidet? I  dette tilfelle uten engang å sjekke sakens fakta.

Fr.P.-byråd Sylvi Listhaug velger det, og jeg utfordret henne på sakens fakta. Det svaret hun har sendt fram til bystyret viser at hjemmetjenesten i bydel Østensjø behandlet den aktuelle saken helt forbilledlig, og at det ikke finnes fnugg av grunnlag for kritikk.

Jeg har derfor utfordret byråden på ny: Vil hun gjennom Dagbladet gi de ansatte en unnskyldning og korrigere det inntrykket som Dagbladets oppslag – understøttet av byrådens uttalelser -  har skapt? Vil hun gi bydelen og de ansatte en skriftlig beklagelse? Foranlediger saken en annen praksis fra byrådens side når det gjelder presseuttalelser om enkeltsaker som måtte komme opp i media?


Byrådet
Her

Vedrørende klage på at hjemmetjenesten ikke ville forflytte en bruker uten heis

Jeg viser til byråd Sylvi Listhaugs svar (unntatt offentlighet) av 13. november med basis i 2 Dagbladet-oppslag henholdsvis 4. og 5. august i år med overskriften ”MS-syke Bente ble forlatt hjelpeløs” og ”Nattevaktene bør politianmeldes.”

Jeg oppfatter bydelens redegjørelse, og byrådens svar, slik at hjemmetjenesten i bydel Østensjø har behandlet denne saken forbilledlig.

I Dagbladets oppslag ga byråd Sylvi Listhaug som øverste politisk ansvarlig for kommunens helse- og sosialtjenester en streng korreks til de ansatte i bydel Østensjø gjennom sin uttalelse: ”Slik skal vi ikke ha det. De som mottar hjelp må få bestemme hvordan de vil ha ting i den grad det er mulig.”

Det er sterkt for ansatte å få en slik offentlig korreks, når notatet dokumenterer at bydelen og de ansatte egentlig har opptrådt særs korrekt og til de ytterste har forsøkt å kombinere hensynet til brukerens ønske og egen helse.

Mitt spørsmål til byråden er derfor:

1.Vil hun gjennom Dagbladet gi de ansatte en unnskyldning og korrigere det inntrykket som Dagbladets oppslag – understøttet av byrådens uttalelser -  har skapt?

2.Vil hun gi bydelen og de ansatte en skriftlig beklagelse?

3.Foranlediger saken en annen praksis fra byrådens side når det gjelder presseuttalelser om enkeltsaker som måtte komme opp i media?

18. nov. 2009

Ivar Johansen
medlem av bystyrets finanskomite