Offentlig styring

Parlamentarisme i Rådhuset: Åpne prosesser

Parlamentarisme i Rådhuset: Åpne prosesserÅpne, demokratiske, politiske prosesser er viktig i et demokrati. Jeg er derfor uenig i det syn Høyres nestleder og tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae, gir uttrykk for i et større intervju i Aften i går. Slik jeg leser hans uttalelser ser han for seg et politisk system hvor en byrådsleder fra Høyre og gruppeleder for Arbeiderpartiet i fortrolighet skal gjøre bindende avtaler seg i mellom om utfallet av viktige saker som senere skal til behandling i Oslo bystyre.

Det må selvsagt gjerne skje politiske drøftinger og sonderinger mellom byrådsleder og gruppeledere i bystyret, men det må være den demokratiske prosess innen de enkelte parti (og hvor fylkespartiet er en del av dette) og bystyregruppene som bestemmer utfallet av en sak. Ikke toppavtaler gjort i det lukkede rom, uten demokratisk forankring. Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært preget av en bøttekott og noen-har-snakket-sammen-kultur. Det overrasker meg at Erling Lae ønsker mer, og ikke mindre, av denne siden av Ap-kulturen.


Fra intervjuet i Aften:

Om han ikke vil blande seg i styringen av byen, har han imidlertid mye å si om hovedmotstander Ap. Den tidligere byrådslederen går oppsiktsvekkende hardt ut mot det han mener er manglende samarbeidsvilje i byens nest største parti.

- Jeg har savnet et mer fortrolig forhold til Ap. Av og til må de to største partiene i bystyret løfte sammen til det beste for byen. Det har ikke vært mulig å få til de siste årene, sier han.

- Hvorfor ikke det?

- Rune G og jeg er veldig ulike. Det er ikke personlig, men vi har ikke kjemien. Jeg har alltid ment at spill hører hjemme på scenen og ikke på talerstolen. Rune G trives i det politiske spillet, mens jeg ikke gjør det, fastslår han.

Nå venter han i spenning på om Oslo Ap bytter ut sine toppkandidater, og synes Ap bør svare på Høyres foryngelse i toppen.

- Det er på tide med en ny generasjon politikere på toppen i Oslo. Og jeg håper de vil makte å samarbeide slik Ann-Marit Sæbønes (Aps tidligere gruppeleder, red.anm.) og jeg gjorde, sier han.

Også Aps bystyregruppe får på pukkelen av Lae.

- Ap har en svak bystyregruppe som blir overkjørt av organisasjonen. Det er vanskelig å vite hva som er Rune G og hva som er Jan Bøhler, sier han.

Det fører til uforutsigbarhet i politikken fordi man aldri helt sikkert vet om gruppen står fast på et standpunkt, fortsetter han, og viser til saken rundt lokaliseringen av den amerikanske ambassade, der Ap snudde i siste sekund.

- Grete Horntvedt og jeg ville ikke kjørt saken uten å forsikre oss om at det var bred enighet om den. Så viste det seg at det var det slett ikke. Slike ting gjør samarbeid vanskelig, sier han.

(Aften 26. nov. 2009)

Les hele intervjuet