Offentlig styring

Høyrebyråkratiet....

Høyrebyråkratiet...."Utgiftene i offentlig sektor løper løpsk under det rødgrønne vanstyret i Norge. Utfordringen er den rødgrønne regjering som ikke tør manne seg opp for å ta et oppgjør med byråkratiet; det er jo blandt byråkratene de finner sine kjernevelgere. Taperne er befolkningen eller skattebetalerene som betaler dyrt for en stadig dårliger service. Det er også et tankekors at de som arbeider i førstelinjen - sykepleiere, hjelpepleiere lærere og annet helsepersonell også er taperne, mens et svulmende byråkrati er vinnerne," skrev Ulf Granli, Høyres gruppeleder i bydelsutvalget på Grünerløkka her på nettsidene 4. januar.

Jeg utfordret ham på følgende: "Men da kan vi vel ta det nære først, vår egen by? Byen som ditt parti har hatt ansvaret for styringen av i alle fall sammenhengende de siste 13 år. Om vi gjør opp regnskapet for denne perioden: Har kommunens utgifter i Oslo, relativt sett, gått ned, slik at Oslo ikke faller inn under beskrivelsen "utgiftene i offentlig sektor løper løpsk"? Har vi hatt en reduksjon i byråkratiet i denne byen, slik at "et svulmende byråkrati" her ikke er vinneren?

Jeg vil gjerne at du er konkret i ditt svar, og ikke bare kommer med generelt preik. For jeg går ut fra at du mener det skal gjøre en forskjell om byen blir styrt av Høyre/Fr.P. eller Ap/SV, og at du derfor kan gi svar som viser at det utgjør en forskjell som monner?"

Er det tilfeldig at Høyre-politikeren ikke har svart tro?

Kommentarer   

0 #11 Ivar J 01-04-2010 23:11
Til Ulf: En parallell: så hvis du lever på MasterCard-kred itt og pantsetter huset ditt langt over evne, så skal jeg ta det opp med naboen?
Jeg tror det er vel så viktig å snakke om dette innenfor husets fire vegger,- for meg betyr det Oslo kommune og Oslo bystyre.

H/Fr.P-byrådet er mer bekymret for dette enn det partikollegaen på Grünerløkka:

"I løpet av kommende økonomiplanperi ode forutsettes det at gjeldsgraden vil stige med 39 % - poeng, til en gjeldsgrad på 93 % ved utgangen av 2013. Veksten er på nesten 10 % - poeng årlig, noe som innebærer at kommunens gjeld forventes å øke med nesten 3 mrd. årlig i kommende økonomiplanperi ode."

"Økningen i gjeldsgrad medfører stadig økende finanskostnader for kommunen, men også at kommunen vil bli betydelig mer risikoutsatt i forhold til endringer i rentenivå. På dette området er det en tilleggsrisiko ved at den langsiktige renten på 4,75 %, som er forutsatt i budsjettet, historisk sett er
5 på et lavt nivå. Med en samlet gjeld på ca. 33 mrd., som er det som forventes ved utgangen av kommende økonomiplanperi ode,vil 1 % i endret rentebelastning utgjøre 330 mill. årlig."

Til Trondheim: lærdommen fra Trondheim er akkurat den samme som Oslo; Det daværende borgerlige bystyreflertall et i Trondheim solgte det særs lønnsomme lokale e-verket. Det har de som kom etterpå smertelig måttet erfare var særs uklokt, for avkastningen av pengeplassering en har vært svært lav. Og det nye rødgrønne flertallet har disponert betydelig mindre penger til viktige velferdsoppgave r.

Heldigvis klarte bystyreflertall et i Oslo tilsvarende å hindre at H/Fr.P fikk flertall for å selge kommunens Hafslund-aksjer . Konsekvensen har blitt at H/F-byrådet har kunnet disponere en milliard kroner mer til viktige velferdsoppgave r. Høyre kan prise seg lykkelig på at bystyret satte foten ned for uklok politikk.
0 #12 Ivar på glattisen II 03-04-2010 17:08
Ivar turer videre i kjent stil; spørsmålet var: hva ville SV gjort anderledes for å gi Oslos borgere den samme velferden som Høyre byrådet leverer? Hvor høyt skattetrykk måtte til, og hvor stor ville eiendomsskatten bli?

Høyre har tatt over en by med mange nedlitte bygninger og for å få våre skoler og andre offentlige bygninger tilbake i helsemessig forsvarlig stand har det vært, og er nødvendig og selge unna eiendommer med aktiviteter som kommunen ikke nødvendigvis bør drive. Ved privat drift av Hafslund ville selvsagt operatørene måtte betale skatt til Oslo kommune og i tillegg utøve profesjonelt eierskap. Det er et momoent som ikke preger statelig og kommunal drift av kommersielle selskaper. Bare se på NSB Ivar; det kommer daglig inn meldinger om forsømmelse av vedllikehold og drift. Men dere fortsetter å bable om nye investeringer av nye supertog osv.
Hvorfor ikke slippe private til slik at vi får NSB på skinnene, bokstavlig talt.

Ulf Granli, Høyre Grünerløkka
0 #13 Ivar J 03-04-2010 17:32
Ulf skriver: "Høyre har tatt over en by med mange nedlitte bygninger og for å få våre skoler og andre offentlige bygninger tilbake i helsemessig forsvarlig stand har det vært, og er nødvendig og selge unna eiendommer med aktiviteter som kommunen ikke nødvendigvis bør drive."

Hva slags historieskrivni ng er dette? Tatt over fra hvem? Høyre har styrt denne byen i 30 av de 35 siste årene, siden 1975.

Hafslund: Hafslund betaler selvsagt skatt til stat og kommune i dag også, uavhengig av eierskap. Milliardutbytte t Oslos skattebetalere har nytt godt av har kommet i tillegg.

Og så ble UG taus om Trondheim, etter at han ikke likte fakta.
0 #14 Ivar på glattisen III 06-04-2010 20:31
Jeg tar gjerne den om Trondheim; der har man i dag har måtte foreta dramatiske nedskjæringer etter at utgiftene gjennom mange år har vært ut av kontroll. Sosialistene i Trondheim har brukt penger de ikke har og i dag må befolkningen svi for dette ved dårligere tjenester da gjerne de som trenger det mest.

Når det gjelder Oslo så vet Ivar Johansen godt at vi snakker om et tidsperspektiv som er noe lenger ennn 35 år, Ivar Johansen later også som om at Byrådet har flertall i Bystyret. Det har de ikke og har i noen tilfeller måtte bøye seg for Bystyreflertall et. Hva er den rødgrønne regjeringens unnskyldning?

Ivar Johansen svarer ikke gjerne på mine utfordringer omkring NSB som gjennom denne vinteren har mistet all tillit i befolkningen. Dette affiserer ikke SV, neida de vil bygge mer jernbane som angivelig skal gå raskere (!). Raskere enn timesvis med venting i kulden som de mange har oppleved gjennom denne vinteren.

Ivar Johansen liker heller ikke å snakke om sykehuskøene som har blitt betydelig lenger under den rødgrønne regjering og heller ikke nedleggelsen av Aker sykehus. Dette kan da ikke være hyggelig lesning for SV på Oslo benken. Det er dine venner i regjeringen som fratar Oslo folk dette tilbudet og det er slikt befolkningen er opptatt av.

Jeg kan også kommentere Hafslund. Vi i Høyre har generelt ikke tro på statelig eierskap i alle sammenhenger, vi mener at folk for gjøre det de kan; politikerne får stelle med politikk og næringslivsfolk bør gjøre det de kan, nemlig best mulig forretningsmess ig forvaltning.

Ulf Granli, Høyre
0 #15 Ivar J 07-04-2010 00:40
Ulf: Jeg merker meg at du fortsatt ikke engang har forsøkt å svare meg på det som var min utfordring til deg på toppen av denne siden. Men intet svar, er også et svar.

I stedet kommer du stadig med noe sidespor.

Trondheim: Når jeg sier at hovedårsaken til at Trondheim er ute å kjøre økonomisk er at de daværende borgerlige bystyreflertall et solgte e-verket, og plasserte pengene på Børsen. Og finanskrisen ga naturlig nok ingen god avkastning. Da er ditt svar: sosialistene har måttet foreta nedskjæring i tjenestetilbude t. Selvsagt: når dine partifeller spilte bort verdiene på Børsen blir andre sittende med regninga.

Til NSB: tror jeg velger å svare deg med utdrag fra en Bergens Tidende-artikke l, som viser til at NSB rent nok er eid av Staten, men ellers drives etter NPM-prinsipper: "For lenge siden var NSB et statlig jernbaneselskap drevet av folk som kunne litt om tog. Så ble NSB et konsern, og splittet opp i en lang rekke underselskaper som konkurrere og selge tjenester til hverandre i et sammensurium av fiktiv verdiskapning. Å få tog til å gå presist fra A til B, eller å selge billetter, ble underordnet.

NSB sine eiendommer ble utspaltet i selskapet Rom. Det driver ut fra rene markedsprinsipp er. Dermed har ikke NSB råd til å leie sine egne lokaler - av seg selv. Videre utbygging av jernbanedrift ved Oslo Sentralstasjon er heller ikke aktuelt, siden arealene er solgt til private interesser. Men hei! hvor Rom Eiendom fremstår som en lønnsom bedrift."

Når Ulf slenger fra seg påstander som "Høyre har tatt over en by med mange nedlitte bygninger og for å få våre skoler og andre offentlige bygninger tilbake i helsemessig forsvarlig stand har det vært, og er nødvendig og selge unna eiendommer med aktiviteter som kommunen ikke nødvendigvis bør drive."

så spør jeg HVEM de har overtatt en kommune i forfall fra? Og svaret gir jeg: de har overtatt kommunen fra Høyre selv. Det er en Høyre-styrt kommune i 30 år som er stått for det forfallet, i så fall.
0 #16 Ivar på glattisen IV 20-04-2010 19:11
Hvis Trondheim Kommunes investeringer har dunstet bort på børsen, hvordan kan SVs tidlgere finansminister Halvorsens børsspekulasjon er ha båret frukter?
Jeg tror også folk har merket seg den stadig økende antall ansatte i kretsen omkring den rødgrønne regjeringen. Byråkratiet har eksplodert under den nåværende regjering uten at befolkningen opplever dette som økt kvalitet på offentlige tjenester.

Hvis NSB ikke fungerer etter intensjonene burde det være en smal sak for den sittende regjering som sitter med flertall i Stortinget å endre dette til noe som svarer til Ivars løsninger.

Til dette med forfall; Høyre har ikke rent flertall i Oslos bystyre og må forholde seg til dette flertallet - og igjen - hva er den rødgrønne regjerings unnskyldning. De har jo flertall på Stortinget. Sannheten er at landets rødgrønne regjering har gått tom for enenrgi og visjoner.

De er i konflikt med befolkningen i mange viktig anliggende som: nedleggelse av sykehus, nedslitt jernbane, nedslitte veier, Europas dårligste skole og uten visjoner i miljøpolitikken . Det er nesten så man synes synd på dem, men det er mer synd på landet.

Ulf Granli, Høyre
0 #17 Ivar J 21-04-2010 01:09
Ulf:"Hvis Trondheim Kommunes investeringer har dunstet bort på børsen, hvordan kan SVs tidlgere finansminister Halvorsens børsspekulasjon er ha båret frukter?"

Kan det være at det daværende borgerlige bystyreflertall i Trondheim er dårligere til å plassere penger enn daværende finansminister Kristin Halvorsen?

Ellers slenger du friskt om deg med påstander, som "byråkratiet har eksplodert under den nåværende regjering". Interessant. Jeg har ikke sett noen tall på dette. Kan du legge fram konkrete tall, og gjerne sammenligne med tall for H/Fr.P-styrte Oslo for samme periode?
0 #18 Ivar på glattisen V 22-04-2010 23:22
Men Ivar da, hvis trøndernes investeringer på børs medførte tap som følge av finanskrisen så er jo det sammenfallende med den skjebne som oljefondet led under SV statsråd Kristin Halvorsen. Men finanskrisen er over - både for oljefondet og for trønderne. Pengene yngler igjen og da kan men ikke i det ene øyeblikk si at trønderne har skuslet bort inntektene fra salget av e-verket men rose den rødgrønne regjering i neste øyeblikk for å forvalte vår fellesformue godt ved spekulasjoner på den samme børsen.

Det er du som kom drassende med at det var de borgerlige som solgte e-verket og tapte pengene på børs. Jeg er fornøyd med at SV statsråder fører god gammeldags Høyrepolitikk, men for folk flest fremstår SV som et parti som protesterer for all verden, men ja takk, vi blie med på ferden.SV har i mange år proklamert sin misnøye med kapitalismen, det må da være forsmedelig å levere det samme produktet som Høyre faktisk vedkjenner seg, nemlig at kapitalismen har sine mangler, men det er ingen som har kommet opp med noe bedre.

Festelig at du vil sammenlilng Oslo Byrådet med regjeringen, men det økende antall byråkrater i regjeringskvart alet har da media kommentert regelmessig.

Du forlanger svar fra meg, men unnlater behendig å svare på hvor det ble at vannet i bassengene, maten i skolene, utbygging av jernbanen, investeringene i miljø og den eldrepolitikk som skulle skinne. Vi ser nedleggelser av sykehus, vi ser en jernbane som er fallferdig, vi ser at våre barn har de dårligste resultater på skolen i hele Europa.

SV raser på meningsmålingen e etter at de startet den selvutslettende ferden i regjering sammen med Arbeiderpartiet , kanskje ikke så rart siden det stadig blir vanskeligere å få øye på hvorfor det i det hele tatt er noe som heter SV.

Ulf Granli, Høyre
0 #19 Ivar J 23-04-2010 00:18
da konstaterer jeg igjen at du etter 3 måneder har produsert masser av ord, men ikke lagt på bordet så mye som en millimeter av dokumentasjon eller underbygging av det jeg utfordret deg på i begynnelsen av denne tråden.

jeg forventer faktisk at du kan underbygge de påstander du kom med her på nettsidene 4. januar, men skjønner at dokumentasjon ikke finnes, og at du i stedet vil snakke om alt annet.
0 #20 Ivar på glattisen VI 01-05-2010 22:04
takk det samme; hvor er bassengvannet, hvor er skolematen og hvor er satsningen på kollektivtrafikk?

det er ikke bare jeg som har mistet troen på SV, de er i ferd med å lide samme skjebne som Venstre - og takk for det!

kom igjen Ivar; gi oss en forklaring på hvorfor SV har sviktet sine velgere og alle andre, du må gjerne være kritisk til meg, men jeg har ikke tilnærmet den samme muligheten som dere som sitter i regjering. Hva jeg mener er ikke like viktig som hva SV faktisk ikke evner tiltross for plass ved kongens bord.

Ulf Granli, Høyre

Legg til kommentar