Offentlig styring

Høyrebyråkratiet....

Høyrebyråkratiet...."Utgiftene i offentlig sektor løper løpsk under det rødgrønne vanstyret i Norge. Utfordringen er den rødgrønne regjering som ikke tør manne seg opp for å ta et oppgjør med byråkratiet; det er jo blandt byråkratene de finner sine kjernevelgere. Taperne er befolkningen eller skattebetalerene som betaler dyrt for en stadig dårliger service. Det er også et tankekors at de som arbeider i førstelinjen - sykepleiere, hjelpepleiere lærere og annet helsepersonell også er taperne, mens et svulmende byråkrati er vinnerne," skrev Ulf Granli, Høyres gruppeleder i bydelsutvalget på Grünerløkka her på nettsidene 4. januar.

Jeg utfordret ham på følgende: "Men da kan vi vel ta det nære først, vår egen by? Byen som ditt parti har hatt ansvaret for styringen av i alle fall sammenhengende de siste 13 år. Om vi gjør opp regnskapet for denne perioden: Har kommunens utgifter i Oslo, relativt sett, gått ned, slik at Oslo ikke faller inn under beskrivelsen "utgiftene i offentlig sektor løper løpsk"? Har vi hatt en reduksjon i byråkratiet i denne byen, slik at "et svulmende byråkrati" her ikke er vinneren?

Jeg vil gjerne at du er konkret i ditt svar, og ikke bare kommer med generelt preik. For jeg går ut fra at du mener det skal gjøre en forskjell om byen blir styrt av Høyre/Fr.P. eller Ap/SV, og at du derfor kan gi svar som viser at det utgjør en forskjell som monner?"

Er det tilfeldig at Høyre-politikeren ikke har svart tro?