Offentlig styring

Sterk vekst i norsk økonomi, men ikke i kommunene

Dette er situasjonen for kommunesektoren, og forslaget til statsbudsjett blir vedtatt:

Sterk vekst i norsk økonomi, men ikke i kommunene

Kommunesektoren 2008:

Sterk økning i statlige prioriterte områder – særlig barnehagene
Økning i frie inntekter i 2008 i forhold til RNB, men i nedre halvdel av det varslede intervallet
Nedgang i frie inntekter i forhold til regnskap 2007

2009 må gi en sterkere vekst i de frie inntektene om:

Etterslepet på vedlikehold skal tas igjen
Forventningene i Soria-Moria erklæringen skal innfris


Les mer (Power Point)