Offentlig styring

Norge overadministrert. Men hva med Oslo?

Norge overadministrert. Men hva med Oslo?"De fleste politikere er enige i at Norge er overadministrert", skriver Erling Lae i en kommentarartikkel i Morgenbladet.

Ja, jeg er helt sikker på at Oslo kommune også er overadministrert i den for stand at vi kunne skapt en bedre kommune ved å avbyråkatisere. Derfor fremmet jeg et forslag til Oslo bystyre om nettopp det: "I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor 5 utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgang av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratisering, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere.  De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeidet bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene."

Sikkert med bl.a. byrådsleder Erling Laes velsignelse var dette avbyråkratiserings-forslaget for vanskelig for bystyrets borgerlige bystyreflertall å si ja til. Men så kan den tidligere byrådslederen i media skrive at "de fleste politikere er enige i at Norge er overadministrert." Det er handling som teller, sier nå jeg.

Les mitt forslag
Les bystyrebehandlingen
Les Erling Lae

Kommentarer   

0 #11 Hermann Hanssen 07-04-2010 13:40
Anna Hamre beskriver situasjonen veldig bra, og det hele henger sammen med innføringa av NMP i det meste av offentlig sektor. Direkte eller indirekte har det at man forlot forvaltningsmod ellen til fordel for forretningsmode llen med ratifiseringa av GATS-avtalen (handel med tjenester) å gjøre.
Det verste synes jeg er at det ikke har vært noen synlig opposisjon mot dette. SV har for eksempel vært med på dette, som når for eksempel Bård Vegard Solhjell ønsket å implementere PALS (pizzapedagogik ken) i skolen. Kirstin følger opp i samme spor, uten antydning til kritikk av selve systemet. Jeg har tatt dette oppå med SV-ere, men det virker som de er styrt fra regjeringsgruppa.
Jeg brukte tid på å snakke med toneangivende folk innafor Rødt, blant annet Dahle om å gjøre kampen mot NMP til en hovedsak under forrige valgkamp, men det var som å prate for døve ører. De virket å være mest opptatt av muffere, palestinere og mot OL, og så seg vel ikke i stand til å prioritere slike bagateller selv om de som Dahle sa, var enige i mye av kritikken. Hva de var uenige av denne kritikken sa han ingeting om, men det virket som standardsvar på meg da :sad:( Personlig mener og tror jeg vi er vitne til at de Rødgrønne er i ferd med å fragmentere- og bryte ned, pulverisere og ødelegge offentlig sektor mens opposisjonen på venstresida gisper etter luft :sad:(

Legg til kommentar