Offentlig styring

Norge overadministrert. Men hva med Oslo?

Norge overadministrert. Men hva med Oslo?"De fleste politikere er enige i at Norge er overadministrert", skriver Erling Lae i en kommentarartikkel i Morgenbladet.

Ja, jeg er helt sikker på at Oslo kommune også er overadministrert i den for stand at vi kunne skapt en bedre kommune ved å avbyråkatisere. Derfor fremmet jeg et forslag til Oslo bystyre om nettopp det: "I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor 5 utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgang av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratisering, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere.  De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeidet bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene."

Sikkert med bl.a. byrådsleder Erling Laes velsignelse var dette avbyråkratiserings-forslaget for vanskelig for bystyrets borgerlige bystyreflertall å si ja til. Men så kan den tidligere byrådslederen i media skrive at "de fleste politikere er enige i at Norge er overadministrert." Det er handling som teller, sier nå jeg.

Les mitt forslag
Les bystyrebehandlingen
Les Erling Lae