Offentlig styring

Internett-valg: Fortsatt hemmelige valg?

Internett-valg: Fortsatt hemmelige valg?"Regjeringen vil la oss stemme fra pc-en. Det undergraver prinsippet om hemmelig valg," skrev avgåtte Høyre-byrådsleder Erling Lae i Morgenbladet forleden. Og på Facebook-gruppa "for oss som mener at hemmelige valg er grunnleggende i et velfungerende demokrati" ser jeg at også Høyres byråd Bård Folke Fredriksen støtter dette.

Dette er veldig bra. "-Jeg er for å ha elektronisk stemmegivning i valglokalet og ved forhåndsstemmegivning på institusjoner, skoler og lignende der det fysisk er valgfunksjonærer tilstede, men ikke på det som i saken omtales som ”ukontrollerte omgivelser", sa jeg bl.a. da bystyret 11. november drøftet hvorvidt Oslo skulle søke om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011."

Det blir jo litt rart når Erling Lae skriver at "uten særlig offentlig debatt har regjeringen besluttet at elektronisk stemmegivning fra hjemme-pc-en skal skje i ti kommuner og én bydel i Oslo ved valget i 2011." Dette er ikke noen Regjeringen har dyttet på Oslo. Et flertall i Oslo bystyre har aktivt søkt om å få være med på dette. Kun 9 representanter stemte i mot: Jeg inntok et annet standpunkt en SVs gruppe, og stemte sammen med Venstre og Rødt imot et slikt forsøk.

Dersom Erling Lae og Bård Folke Fredriksen hadde fremført sitt syn i den offentlige debatt før bystyret vedtok å søke om å delta i et forsøk som "undergraver prinsippet om hemmelig valg" kunne kanskje resultatet blitt et annet.

Les Erling Lae
Les mitt innlegg i bystyret

Kommentarer   

0 #11 Lasse G. Dahl 09-04-2010 08:53
Det eneste man trenger for å være mot Internett-stemm egiving, er sunn fornuft: lassedahl.com/.../...

... og innlegget er fra 2005!
0 #12 Øyvind Randers-Pehrson 09-04-2010 12:42
Takk! Og du har selvsagt helt og fullstendig rett. Det der er virkelig det eneste argumentet som trengs. punktum finale.

Men for de som fortsatt tror det er kjekt og helt greit med en masse flotte blanke dataskjermer og elektroniske maskiner i stemmelokalene er det kanskje verdt å nevne resten likevel..
0 #13 Øyvind Michelsen 09-04-2010 12:43
Vel de får ikke oppfylt valglovens bestemmelser ved å stemme hjemme. Valgloven krever at valg er hemmelige og det er kommunens funksjonærer i valglokalet som påser det. En masse innvandrerfamil ier prøvde å praktisere at eldste mannlige medlem i familien skulle bestemme hva resten av familien skulle stemme på. Dette ble nektet i alle valglokalene og innvandrerkvinn ene måtte gå inn i avlukket alene uten følge av mann eller bror. Det oppsto den del klabb og babb med dette fordi en del innvandrerkvinn er hevdet de ikke kunne lese og måtte ha med mannen sin for å finne frem til riktig stemmeseddel, mens i praksis var det mannens øsnke om å styre konas eller søsterens valg av parti som ofte var mannens brunn for å presse seg inn i avlukket sammen med kvinnen. Arbeiderpartiet som er det største innvandrerparti et kommer til å tjene på dette når kvinnene tvinges til å stemme på det mannen ønsker i hjemmets lune ro og uten det offentliges kontroll

Legg til kommentar