Offentlig styring

Internett-valg: Fortsatt hemmelige valg?

Internett-valg: Fortsatt hemmelige valg?"Regjeringen vil la oss stemme fra pc-en. Det undergraver prinsippet om hemmelig valg," skrev avgåtte Høyre-byrådsleder Erling Lae i Morgenbladet forleden. Og på Facebook-gruppa "for oss som mener at hemmelige valg er grunnleggende i et velfungerende demokrati" ser jeg at også Høyres byråd Bård Folke Fredriksen støtter dette.

Dette er veldig bra. "-Jeg er for å ha elektronisk stemmegivning i valglokalet og ved forhåndsstemmegivning på institusjoner, skoler og lignende der det fysisk er valgfunksjonærer tilstede, men ikke på det som i saken omtales som ”ukontrollerte omgivelser", sa jeg bl.a. da bystyret 11. november drøftet hvorvidt Oslo skulle søke om deltakelse i forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011."

Det blir jo litt rart når Erling Lae skriver at "uten særlig offentlig debatt har regjeringen besluttet at elektronisk stemmegivning fra hjemme-pc-en skal skje i ti kommuner og én bydel i Oslo ved valget i 2011." Dette er ikke noen Regjeringen har dyttet på Oslo. Et flertall i Oslo bystyre har aktivt søkt om å få være med på dette. Kun 9 representanter stemte i mot: Jeg inntok et annet standpunkt en SVs gruppe, og stemte sammen med Venstre og Rødt imot et slikt forsøk.

Dersom Erling Lae og Bård Folke Fredriksen hadde fremført sitt syn i den offentlige debatt før bystyret vedtok å søke om å delta i et forsøk som "undergraver prinsippet om hemmelig valg" kunne kanskje resultatet blitt et annet.

Les Erling Lae
Les mitt innlegg i bystyret