Offentlig styring

Elektronisk valg hjemme i stua: Høyre snur

Elektronisk valg hjemme i stua: Høyre snurStemmegivning fra egen PC hjemme kan lett føre til utilbørlig påvirkning fra andre familiemedlemmer, og med en slik ordning forsvinner også det hemmelige valg, skriver Høyres bystyremedlem Hermann Kopp i dagens Aften.

Høyre har dermed snudd i dette spørsmålet. Da bystyret for en stund siden behandlet spørsmål var vi kun 9 bystyremedlemmer som stemte i mot forslaget om at "Oslo kommune søker om å få delta i forsøket med elektronisk stemmegivning i forbindelse med valgene i 2011. Et eventuelt forsøk i Oslo avgrenses til en bydel." Det er bra at Høyre nå snur.

Les fra bystyrebehandlingen
Les mitt innlegg i bystyredebatten

Oslo bør si nei

Av Hermann Kopp, fraksjonsleder byutviklingskomiteen (H), varamedlem valgstyret


Erling Lae skrev nylig at «uten særlig offentlig debatt har Regjeringen besluttet at elektronisk stemmegivning fra hjemme-PC-en skal skje i ti kommuner og én bydel i Oslo ved valget i 2011».

Ifølge SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen er «ikke dette noe Regjeringen har dyttet på Oslo». Og videre skriver han på Facebook at «et flertall i Oslo bystyre har aktivt søkt om å få være med på dette».

Begge peker på et stort problem, men det er fortsatt håp om at Regjeringens opplegg avvises, og det er ikke riktig at Oslo bystyre har aktivt søkt om å være med på dette. Så for så vidt har ingen av dem helt rett.

Regjeringen ba landets kommuner være med på en prøveordning med elektronisk stemmegivning ved kommunevalget i 2011. I Oslo har dette vært behandlet av bystyret, forretningsutvalget og valgstyret. Byrådet og administrasjonen syntes det var fornuftig at landets hovedstad stilte seg til disposisjon, ikke minst fordi vi i tillegg til kommunevalget gjennomfører direkte valg til bydelene.

Likevel var det mange - ikke bare Ivar Johansen - som var skeptiske, ikke minst hvis prøveordningen ville tillate at velgerne kunne avgi sine stemmer i «ukontrollerte omgivelser» (f.eks. fra egen PC). I forretningsutvalget var det en som pekte på at hun hadde ID-en til både mor og sønn som p.t. oppholdt seg i utlandet. «Da kan jo jeg stemme for tre!» Forretningsutvalget gjorde det derfor helt klart at man tok forbehold om at Regjeringens prøveordning unnlot å skape slike tilstander.

Senere er dette også blitt drøftet i valgstyret i Oslo etter at det ble klart at Regjeringen la opp til at man skulle kunne stemme hjemme. Flere representanter tok sterkt avstand fra dette, men Arbeiderpartiet ba om å få saken utsatt fordi man ønsket å drøfte den i gruppen.

Når et flertall i bystyre, forretningsutvalg og valgstyre gikk inn for at Oslo skulle være med på en prøveordning med elektronisk stemmegivning, var det med en klar forutsetning om at stemmegivningen skulle avgis i kontrollerte omgivelser, f.eks. på et postkontor, i en bank eller et offentlig kontor, hvor man fortsatt sikret hemmelig valg.

Regjeringens opplegg som tillater stemmegivning fra egen PC - hjemme eller på kontoret - er helt uakseptabelt. Det kan lett føre til utilbørlig påvirkning fra andre familiemedlemmer, og med en slik ordning forsvinner også det hemmelige valg.

Derfor bør Oslo og landets øvrige kommuner si nei til Regjeringens forslag!

(Aften 16. april 2010)

Kommentarer   

0 #1 Hermann Kopp 17-04-2010 17:57
Beklager Ivar, men du tar feil! Høyre har sagt at Oslo bør være med når Regjeringen ønsker å prøve ut elektronisk stemmegivning. Å avvise en slik prosess er bakstreversk. Men Høyre to hele tiden forbehold om at Oslo måtte kunne trekke seg fra forsøket, f.eks. hvis stemmegivingen ikke foregår i kontrollerte omgivelser. Når din rød-grønne regjering fremmer et forslag om å tillate stemmegiving fra hjemme-pc'en er kravet til kontrollerte omgivelser ikke innfridd. Derfor sier vi STOPP. Dette vil vi ikke være med på!
0 #2 Ivar Staurseth 17-04-2010 18:08
Alltid blir dette ordet "bakstreversk" brukt mot folk som er skeptiske til bruk av data. Det samme skjer hvis man er litt skeptisk til at alle skoleelever skal absorbere "digital kompetanse" ved å gjøre hver minste del av skolearbeidet på en PC.

Det sier seg selv at useriøse partier (evt. useriøse tilhengere av ellers seriøse partier) nå kan betale hjemmesitterne for å få stemmer til deres parti. Jeg bryr meg for eksempel døyten om Idol, og i et svakt øyeblikk kunne jeg sikkert stemt på Tuba-Trond (hvis det er noen som heter det) hvis jeg fikk en tusenlapp eller to. Dessverre finnes det nok hjemmesittere med det samme forholdet til kommune- og stortingsvalg!
0 #3 Øyvind Michelsen 18-04-2010 02:55
Dette hadde fint latt seg løse dersom kommunen stilte opp med pc-er i valglokalene og lot folk stemme elektronisk der. Det er ikke vanskeligere enn det. Politisk retorikk blir ofte trøttende på oss som står utenfor. Skjønner godt Høyres syn her jeg. De hadde noen forutsetninger som ikke er innfridd og det er ikke det samme som å snu på grunn av press.
0 #4 Ivar Staurseth 18-04-2010 02:56
Samtidig kan ingenting bli så troverdig som et valg hvor folk putter stemmesedler i konvolutter, og deretter i urner, og tusenvis av vanlige folk engasjert i tellekorps. Når alt overføres til en datamaskin må vi bare lite på at ting fungerer og at ingen jukser. Jeg har ingen grunn til å tro at det skjer, men det er irrelevant: det er helt avgjørende at folk stoler på valgresultatet.

Jeg vil sammenlikne det med moderne lottotrekninger - eller i alle fall Extra-/Joker-tr ekninger. Der kommer tallene dettende ut av en hatt: i virkeligheten ut av en datamaskin, som er programmert til å generere tall tilnærmet helt tilfeldig. (Hundre prosent tilfeldig kan det ikke bli). Jeg stoler på Norsk Tipping, men når jeg ikke har tilgang til de algoritmene som brukes, kan jeg ikke være helt sikker. Og et valg er langt viktigere enn en skarve lottotrekning.

Legg til kommentar