Offentlig styring

Bydel Søndre Nordstrand: Byrådet pålegger bydelen dramatiske aktivitetsreduksjoner

Bydel Søndre Nordstrand: Byrådet pålegger bydelen dramatiske aktivitetsreduksjonerBydel Søndre Nordstrand bygger ned tjenestetilbudet til bydelens befolkning, og har i år planlagt å kutte barnevernsbudsjettet med 17 millioner kroner, 14 mill. på pleie og omsorg, 2,5 mill på barnehager og 5,5 millioner i sosialtjenesten.

Ikke godt nok, sier Byrådet. Det må reduseres ytterligere når det gjelder de mest hjelpetrengende barna: Færre bør få institusjonsplass og de som får plass bør raskere ut av institusjonen. Og tilsvarende på øvrige tjenestetilbud.

Bydel Søndre Nordstrand har et "innsparingsbehov på i underkant av 95 millioner for å være i balanse", sier Byrådet, og pålegger bydelen å kutte mer enn det bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen finner faglig forsvarlig.

Se Byrådets dokument. Kom gjerne med synspunkter på situasjonen.

Les dokumentene fra bydel Søndre Nordstrand

Kommentarer   

0 #1 Sissel Sypriansen 17-03-2011 01:52
Tenk om byrådet kunne slutte med all den kostbare omorganiseringa og heller bruke penger litt mer fornuftig...
0 #2 Trude Tenmann 17-03-2011 07:50
Det burde ha vært en valgmulighet til på F-boka i tillegg til Like Comment Share : Outrageous. Det føles helt galt å trykke Like når slike kutt blir offentliggjort. .
0 #3 Olaf Fjærestad 17-03-2011 07:51
Herre , tilgi dem ikke , for de vet hva de gjør.
0 #4 Ivar Romundstad 17-03-2011 10:13
Milliardkostnad ene til hoppbakkene i Holmenkollen må betales.
0 #5 Ståle Hagen 17-03-2011 10:44
Hvorfor har bydel Søndre Nordstrand valgt rådyre private leverandører innen barnevern som er mye dyrere enn andre bydeler? Bydel Alna har omtrent de samme utfordringene og befolkningssamm ensetning som Søndre Nordstrand bydel, og klarer å levere gode løsninger til sine innbyggere med overskudd på budsjettet. Skal SV sitte å se på at dårlige løsninger velges og la en bydel få andre spilleregler enn de andre?
0 #6 Barnevernsarbeider 17-03-2011 12:00
Tja, Ståle, jeg kjenner ikke detaljer verken om bydel Alna eller bydel Søndre Nordstrand. Men det er ikke alltid det i et litt lenger tidsperspektiv lønner seg å velge barnevern-light -alternativet til Clas Ohlson-priser eller barnevernsfirma er som må bryte arbeidsmiljølov en for å vinne anbudene (jfr. Incita).

For å vite hva som er godt eller dårlig omsorgstiltak for en eller flere unger må en vurdere veldig konkret den enkelte unge, for unger er særs forskjellige. Verken du - eller SV - har innsyn i de nødvendige taushetsbelagte personopplysnin ger til bombastisk å fastslå at bydel Søndre Nordstrand gir "dårlige løsninger" - eller gode løsninger - til sterkt hjelpetrengende barn og unge som er blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt.
0 #7 Kjell Strandbakke 17-03-2011 14:51
Huff bor i bydelen!!!!!
0 #8 Therese Holst Nilsen 17-03-2011 18:24
Bydel søndre Nordstrand klarer ikke på nåværende tidspunkt og gi sine eldre pleietrengende pasienter verken langtidsplasser eller kortidsplasser på sykehjem og nå skal de kutte ytterligere. Dette lover godt. Håpløst!
0 #9 Bente Guro Berntsberg 17-03-2011 18:24
Enig, Sissel. Det ser ut som om de omorganiserer kun for omorganiseringe ns skyld, det kommer aldri innbyggerne til gode!
0 #10 Liv Jorunn Eriksen 15-04-2011 21:28
Den dramatiske aktivitetsreduk sjonen var ikke god nok for byråden en aktivitesreduks jon som innebar kutt av 21 stillinger. I februar 2011 på la byråden bydelen å kutte enda 14 millioner, dvs 28 flere stillinger.Plei e og omsrogstilbudet var i krise etter kuttet i desember og ville blitt enda dårligere med ytterligere stillingskutt. Samme med Arbeidepartiet laget SNSV vi en innstillinge med en om stendelig begrunnelse for ikke å godta kutt i 28 flere stillinger.

Legg til kommentar