Offentlig styring

Kommunal sykehjemsdrift: Ikke kostnadsbevisst?

Anders Aasland jobber med kommersiell sykehjemsdrift. Og han utfordrer i en mail til meg, ved bl.a. å si:

Kommunal sykehjemsdrift: Ikke kostnadsbevisst?"Jeg blir fullstendig oppgitt over det fokus som dere politikerne har på sykehjemsdrift og diskusjonen privat versus offentlig. Jeg har jobbet i det offentlige i over 25 år, både stat og kommune og nå  i privat sykehjemsdrift. Min erfaring er at i ofentlig forvaltning har man lite fokus på kosteffektivitet. Da snakker jeg ikke om kvalitetssenking av tilbudet, men rett og slett at man ikke finner de løsningene som sparer penger eller at man belønner ansatte som er kostbevisste."

Les hans utfordring under. Hva mener du om de spørsmål han reiser?

For egen del har jeg fremmet flere konkrete forslag i bystyret til fornyings- og forbedringsprosjekter, men som har blitt nedstemt av det borgerlige bystyreflertallet, senest i 2009


31. mars 2011

Dette er et personlig tilsvar på din e-post fra deg angående privat/offentlig driftsmåte av Oslos sykehjem og ikke et forsvar av ulovlig drift. DEN debatten skal vi ta når Oslo kommune foretar tilsyn i ALLE sykehjem i Oslo og politikerne tør å ta tak i resultatene.
 
Jeg blir fullstendig oppgitt over det fokus som dere politikerne har på sykehjemsdrift og diskusjonen privat versus offentlig. Jeg har jobbet i det offentlige i over 25 år, både stat og kommune og nå  i privat sykehjemsdrift. Min erfaring er at i ofentlig forvaltning har man lite fokus på kosteffektivitet. Da snakker jeg ikke om kvalitetssenking av tilbudet, men rett og slett at man ikke finner de løsningene som sparer penger eller at man belønner ansatte som er kostbevisste.

Eksempler er innkjøpsordninger og oppfølging av fakturaer, kontroll av timelister, slank administrasjon, effektive rutiner. Offentlig administrasjon er etter min mening fremdeles preget av ineffektivitet. Jeg har opplevd gang på gang at de som er satt til å drive service-elementet i kommunen/staten, som f.eks lønnskontor, fakturaavdelingen er mer opptatt av hva de selv driver med og egen arbeidssituasjon enn hvem de er ansatt for å støtte. Og dette går an fordi det ikke er nok press på organisasjonen for å gjøre jobben bedre! I private selskaper er trusselen i verste fall at vi kan miste oppdraget og at man må avvikle. Det er klart at det legger et alvor i bunnen. I offentlig forvaltning er ikke dette noe å være redd for. Man kan si hva man vil, men kommunen eller staten går ikke konkurs. Jeg har også blitt lei av utsagn fra ansatte at de fortjener å ta seg litt friheter "for nå har de jobbet i kommunen i 20 år". Og da blir det kanskje noen unødvendige egenmeldinger, litt mindre effektivitet osv.

Når det er sagt så skal ikke motivasjonen for å gjøre en god jobb være at man får beholde jobben. Jeg setter min ære i at de som jobber hos oss skal oppleve at de blir behandlet individuellt og med respekt. Det betyr at jeg også følger de lover og regler som gjelder. Jeg kunne sikkert tjent mer i en kommunal stilling, men min motivasjon er at jeg jobber med å bygge opp noe, og at jeg ikke trenger å forholde meg til en administrasjon som ikke jobber for meg og at jeg ikke jobber i en sektor der det er opplest og vedtatt at det er stusslig å jobbe. Her er jeg etter min mening ved kjernen til hvorfor vi kan drive sykehjem billigere enn kommunen UTEN å bryte norsk lov:

- Mindre administrasjon
- Lederne har større fullmakter
- Tillit til ledere og ansatte
- Systematisk jobbing med arbeidsmiljøet
- Konkurranselyst: Jeg vil bli bedre og oppfordres til det. Og mine ledere ser når jeg gjør en bedre jobb.
- Tydelig lederskap
- Fokus på faglighet

Det samme burde være mulig i det offentlige også. Så hvorfor skjer ikke det? Dette spørsmålet bør du stille deg.

Et annet spørsmål du bør stille deg er hvorfor offentlig forvaltning blir dyr. Jeg kan nevne ett eksempel: For et par år siden drev jeg et llite og hyggelig vikarbyrå (nå oppkjøpt av JobZone) som blandt annet forsynte Follokommunene med helsevikarer. En grei inntekt for oss og et veldig godt samarbeid. Alle var fornøyde. Men jeg vet at dersom Follokommunene gikk sammen om å lage en felles vikarpool i stedet for å leie fra private selskaper, kunne de spart en halv milion i året. Men vikarpool i hver kommune ville bli for dyrt å administerere og det var derfor de kjøpte tjenesten. Sammen kunne de gjort noe. Men et slikt samarbeid ligger alt for langt frem i tid og intil det skjer, kjøper de tjenesten. Vikarbyråene dekker altså et reellt behov som kommunen ikke klarer pga gitte begrensninger. Jeg oppfatter det som hykleri at dere kritiserer en ordning som kommunene trenger og etterspør fordi kommunen selv ikke klarer oppgaven.

Jeg hadde respektert dine utspill om du hadde svingt pisken like mye over egen rygg som å denge løs på alle andre. Vær løsningsorientert. Du kan ikke vedta deg ut av et problem.
 
Med hilsen

Anders Aasland

Følg Ivar Johansen på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

0 #1 Leif Egil Andreassen 03-04-2011 19:46
Anders Aasland er tydelig presset etter Adecco-skandale n og forteller en lidelsehistorie om hvor fælt det er å jobbe i kommunen. Og for å understøtte dette så forteller så kommer han med en hel haug med mytiske påstander om kommuneansattes negative forhold til jobben sin. Etter å ha jobbet i det offentlige helsevesen i snart 30 år så kjenner jeg meg ikke igjen i påstandene hans - ihvertfall ikke når han generaliserer påstandene til nærmest å gjelde alle kommunale virksomheter.

Han forteller om kostnadseffekti viteten med mindre administrasjon. Det er mulig at de private har en mindre administrasjon. Men det er ikke noen grunn til å tro at forholdene i det private systemet blir så mye bedre om man sparer en halv eller for å være imøtekommende, en hel stilling. kostnadene for en slik stilling er kr 500.000 og absolutt ikke en grunn til å konkurranseutse tte på grunn av pris.Denne innsparingen vil alikevel gå rett i lomma til investorene.San nheten er at det er små variasjoner mellom sykehjemmene når det gjelder størrelsen på administrasjoen en i sykehjemmene. Når det gjelder innkjøpsavtaler så tror jeg ikke et sekund på at private forhandler seg til bedre avtaler enn de offentlige. Hvis det er noen forskjell i det hele tatt så er disse forskjellene så marginale at de er knapt verdt og nevnes. Jeg har dessuten gode erfaringer med lønns og fakturabehandli ngen i kommunen. Den er blitt svært så rasjonell i de store kommunene og ihverfall ikke et område som medfører at tjenestene blir billigere.Når det gjelder økonomien så vet Aasland like godt som meg at den store gullklumpen hvor det er penger å tjene er pensjonsordning ene. I likhet med alle tilhengere av konkurranseutse tting så glemmer han å nevne denne gullklumpen. Mens de private betaler mellom 2 og 5 % av lønn i pensjon betaler kommunene i dag rundt 18 %. Man kan si at kommunene ved konkurranseutse tting putter ansattes velferd (pensjonene) i lomma på investorene som så forteller hvor effektive de er. Jeg kaller det umoral. På et sykehjem jeg kjenner til var forskjellen på pensjonskostnad er 7-8 millioner. Det er denne måten de private vinner anbud.
Det går heller ikke an å si at kvaliteten blir så bra med de private bak rattet. Dette vil bestandig variere og er ikke noe konstant bilde. Eksempel på dette er at kommunale sykehjem har blitt best i de 2 siste brukeundersøkel sene i Oslo.

Er jeg så helt i mot konkurranseutse tting. nei jeg er ikke det men jeg tror det er nødvendig at partene må få like konkurransevilk år slik at det først og fremst er kvaliteten man konkurrer på. Da ville man hatt en reell konkurranse hvor det var innholdet som hadde betydning.
Jeg skal gi Aasland rett i et område han kommenterer, nemlig ledernes fullmakter og frihet til å utvikle sykehjemmet. I forbindelse med opprettelse av sykehjemsetaten var delegering av fullmaketer et viktig punkt. Det motsatte har desverre skjedd. Det kan se ut som om sykehjemsetaten s ledelse ønsker at alle sykehjemmene skal bli mest mulig like. Politikerne burde ha slått ned på dette for lengst. De private sykehjemmene har åpenbare fordeler her - man slipper å ha en sentralisert ledelse med detaljstyringsf erdigheter hengen på ryggen. I likhet med deg tror jeg på konkurransen men ikke bare i form av innsparinger - jeg synes penger i denne sammenheng blir for vulgært som argumentasjon. Spørsmålet som er viktigere en konkurranseutse tting er hvordan vi skal få alle våre sykehjem til å konkurrere på kvalitet. I en slik sammenheng er de private innslagene interessante. men da kan man ikke som Adecco drive sykehjem uten kvalitets- og HMS-systemer. det var ikke bare doble vakter som var problemet hos Adecco. Kvaliteten var også en katastrofe. På denne måten viser de at Aaslands argumenter faller som en kortstokk når han generaliserer. Hvis han da ikke mener det er helt legitimt å unnlate å ha gode kvalitetssystem er på sykehjemmene
0 #2 hjelpepleier 08-04-2011 05:37
"Jeg har også blitt lei av utsagn fra ansatte at de fortjener å ta seg litt friheter "for nå har de jobbet i kommunen i 20 år". Og da blir det kanskje noen unødvendige egenmeldinger, litt mindre effektivitet osv."

Jeg kan ikke meske meg med argumenter som "jeg har jobba i 25 år" som jeg ser ut fra både Anders Aasland og Leif Egil Andreassen er et argument som bør brukes, men.


Jeg opplever på jobben at de som kommer på jobb når de har vondt i ryggen eller er forkjøla, de som kun ringer seg syke når de virkelig er syke, det er de som også kunne vært morra mi. De som har jobba i bransjen i 100 år. De som er i 20'åra er oftest syke på lørdag og søndag morgen. Mon tro hvorfor.

Hvis jeg måtte jobbet mer effektivt fordi alternativet er at sjefene mine mister anbudet og jeg mister jobben ville jeg
1)blitt tvunget til å løpe fortere, løfte tyngre (heis tar tid tross alt) og ta flere snarveier.
2) jeg ville tatt flere ekstravakter fordi jeg ville vært redd for å miste jobben hvis jeg ikke gjorde det.
3)Jeg ville hatt større sperre for å foreslå ting som kommer pasientene til gode fordi jeg vet at svaret uansett er "det har vi ikke råd til, det er ikke effektivt nok.

Og dette hadde ført til at jeg hadde skaffet meg en annen jobb.

Jeg jobber for at mine pasienter skal ha det bra. Hvis jeg blir et verktøy for å tjene penger for sjefen vil det til slutt stå i en direkte motsetning til hva jeg er opplært til å gjøre, nemlig yte god omsorg. Vi kjøper det fiberfattige brødet fordi det er billig, vi får ikke lenger bruke ordentlige hansker fordi det er for dyrt og vi får ikke ta inn ekstravakter ved korttidsfravær fordi det koster mer penger enn vi har.

Jeg tror ikke vi kan spare oss til god helse.

hjelpepleier.wo rdpress.com

Legg til kommentar