Offentlig styring

Målet var avbyråkratisering, trolig er resultatet flere papirflyttere og mer byråkrati

Målet var avbyråkratisering, trolig er resultatet flere papirflyttere og mer byråkrati"Mer igjen for pengene, avbyråkratisering og effektivisering". Joda, vi har hørt det mange ganger, og da Høyre og Fr.P. i 2003 dannet byråd sammen, med Venstre og Kristelig Folkeparti på slep, ble det også skrevet inn som et viktig mål i en tilleggsprotokoll til byrådserklæringen, med følgende konkretisering: "Byrådet vil arbeide for en reduksjon av antallet administrative stillinger i Oslo kommune." Eller som byrådsleder Erling Lae sa det; flere varme hender.

Jeg tenkte: forpliktende og kloke målformuleringer følger man vel tett, og setter seg i stand til å evaluere underveis. Når vi målene eller må kursen korrigeres?

Derfor: jeg utfordret derfor Byrådet: "Over en del år har det vært uttalt politikk å satse på stillinger nærmest mulig brukeren/den hjelpetrengende gjennom utsagn som å prioritere såkalte "varme hender" og en politikk for avbyråkratisering. Jeg regner med at det foreligger evalueringer/beregninger på hvor langt en har oppnådd dette."

Finansbyrådens svar overfor bystyrets finanskomite er avslørende: Byrådet er ikke i stand til å levere tall som kan kan sammenligne 2003 med i dag. Byrådet har ingen informasjon som kan underbygge hvorvidt vi er i nærheten av å nå mål om en mer avbyråkratisert kommune. Det var altså uforpliktende preik. Mitt inntrykk er at det snarere er gått andre veien; papirflytterne og byråkratiet har økt betydelig de siste årene.


Kommentarer   

0 #21 Per-Trygve Hoff 08-04-2011 11:34
Feil, Ivar. Du stoler på én konsulent og ikke på en annen, jfr min kommentar som du ikke svarte på. Hvorfor? Og du svarer ikke på mitt spørsmål om du mener ledelsen også bør se på andre og vel så logiske - men for dem kanskje vanskeligere områder(?) for forbedring, enn forslag fra sist talende konsulent (som leverer sin rapport på oppdrag fra administrasjone n). Blir ikke dette vel selektivt, Ivar?
0 #22 Ivar J 08-04-2011 11:37
Konsulentrappor ten underbygger Sporveiens egne erfaringer, så finnes det da noen logiske argumenter for, som du tydeligvis vil: legge den rapporten i skuffen og finne på noe annet? Den viktigste ved denne rapporten er at den underbygger det som er hovedperspektiv et på denne tråden: H/Fr.P-kommunen driver svært dyrt, og regningen går til byens innbyggere; skattebetalerne .
0 #23 Per-Trygve Hoff 08-04-2011 11:52
Hvis det er seleksjonsgrunn laget, Ivar, blir debatten for snever til å være interessant og knapt meningsfullt å fortsette.
0 #24 Ivar J 08-04-2011 11:53
nei, vi kan gjerne legge på f.eks. Holmenkollen, IKT-skandalen, Flexus, Tøyenbadet også bare for å illustrere at H/Fr.P-ledet kommunen blir særs kostbar for byens skattebetalere.
0 #25 Sissel Sypriansen 08-04-2011 11:54
Slenger på noen omorganiseringe r som har skjedd de siste tiåra og.... ikke lite penger som har "flydd" ut der heller.... og mindre byråkratisk har det slettes ikke blitt av den grunn....
0 #26 Per-Trygve Hoff 08-04-2011 11:55
Da er det kanskje trist at noen tror, Sissel, at enda en omorganisering av gamle Sporveien (Ruter mm) er løsningen for å redusere kostnader. Se heller på måten man løser oppgaver på, samarbeider, planlegger og leder. Her har Ruter alle virkemidler de trenger (og Fagforbundet tillater).
0 #27 Sissel Sypriansen 08-04-2011 11:56
De omorganiseringe ne jeg har vært med på, har ikke fått tid til å "sette" seg før det har blitt en ny omorganisering. .. og nå er vi igjen
i ferd med ny omorganisering. ..nesten tilbake til scratch...bare med noen flere etater i samme slengen....... og sann mine ord.... den etaten kommer heller ikke til å få satt seg før den omorganiseres.. . dessverre for skattebetalerne ..... jeg har fått rett hver gang... og hvor mye papirer som er flytta og penger som er gått med uten at det har blitt mindre byråkrati .... vet vel vi som har vært gjennom dette...
0 #28 Stein Apeland 08-04-2011 11:58
Nå har det så vidt jeg har forstått blitt vedtatt at det alle, heldigvis, fortsatt, kaller Sporveien skal organiseres på den mest effektive måten man p.t. kan få til. med mindre internfaktureri ng og bestilling og utførerrolle. Det regimet har ført til at administrasjone n har vokst, uten noen påviselig positiv effekt økonomisk eller otherwise. I sin tid gikk inspektører langs linjene og så etter trær og slikt som kunne representere en fare, de hadde med seg motorsag, og kutta det som måtte til. Nå må de sende en bestilling, og noen må sitte på kontor og behandle den, i minst to selskap som må se hverandre i kortene. Før og etter. Forøvrig er Sporveien det gamle og store driftselskapet, Ruter en relativ liten bestiller. Men ingen kjenner lenger merkevarenavnen e igjen, alle tror at Ruter drifter. Ingen har hørt om KTP AS. I det private næringsliv er merkevarenavnet en del av suksessfylte selskaps kapital, her har FrP og H skusla den kapitalen bort. Det er imidlertid fortsatt mulig å kalle driftselskapet for Sporveien. Kapitalen er ikke uvegerlig tapt!

Legg til kommentar