Offentlig styring

Arbeidsmiljøloven skal følges, også i Oslo kommune

Arbeidsmiljøloven skal følges, også i Oslo kommuneDet ville vært underlig om Oslo bystyre ser mer alvorlig på at arbeidsmiljøloven brytes av kommunens private leverandører enn om kommunen selv gjør det, understreket jeg bl.a. da bystyret onsdag behandlet mitt forslag om at kommunens praktisering av, og mulige brudd på, arbeidsmiljølovens bestemmelser skal avklares.

Et enstemmig bystyre støttet mitt initiativ ved å vedta et omforent forslag fra finanskomiteen.

Les fra bystyrebehandlingen


Oslo bystyre 13. april 2011
Ivar Johansen, SV

Sak Forslag fra Ivar Johansen (SV) Rapport om brudd på arbeidstidsbestemmelsene med forslag til strakstiltak

Ordfører;

Arbeidsmiljøloven er til for sikre de ansatte, gjennom trygge ansettelsesforhold og et godt arbeidsmiljø. Men den er i sin konsekvens også en lov som skal forhindre at ansatte påtar seg en så stor arbeidsbelastning at kvalitet og sikkerhet overfor pasienter og brukere er truet.

Arbeidslivet skal selvsagt følge arbeidsmiljøloven, både i privat og offentlig sektor. Firmanavnet Adecco er blitt synonymt med juks og fanteri. Det er fortjent, for deres lovbrudd er særs grove og omfattende. Men samtidig er det noe urettferdig.  For det er avdekket omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, både i øvrige deler av privat sektor, statlige helseforetak og i kommune-Norge.

Oslo kommune kan av hensyn til brukerne av kommunens tjenester  ikke tolerere brudd på arbeidsmiljøloven. Innenfor barnevern, rusomsorg eller eldreomsorg kan dødsslitne og lite aktpågivende ansatte utsette sårbare mennesker for særs livstruende situasjoner.

Vi har fått stygge rapporter fra helseforetakende og en del kommuner. Bare i en kommune som Trondheim var det 26.000 brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser i fjor. Vi har fått opp en del stygge enkeltilfeller fra Oslo kommune, og det er ingen grunn til å tro at forholdene er bedre her i kommunen enn i kommune-Norge ellers.

Antallet arbeidsmiljølovsbrudd kan synes svært høyt, tallene tatt i betraktning. Men svært mange av arbeidsmiljølovsbruddene dreier seg om å ha orden i papirene. At man ville fått dispensasjon fra loven dersom man hadde søkt, men så har man ikke søkt. For arbeidsmiljøloven er faktisk en meget fleksibel lov, som gir partene i arbeidslivet store muligheter til å gjøre individuelle avtaler.

Det er nå satt i gang en rekke granskninger av private leverandører av tjenester til Oslo kommune. Høyst berettiget. Men det vil være høyst umoralsk og kritikkverdig om ikke Oslo kommune også feiet for sin egen dør.

Det ville vært underlig om det skulle framstå slik at Oslo bystyre ser mer alvorlig på at arbeidsmiljøloven brytes av kommunens private leverandører enn om kommunen selv gjør det. Og ikke minst: at det fortsatt skulle bli TV 2, Dagbladet og media som forteller oss hvordan det står til i Oslo kommune.

Jeg er derfor glad, ordfører, for at mitt initiativ har ført til en omforent og enstemmig innstilling fra finanskomiteen. Det betyr at vi tverrpolitisk er enige om at vi skal ta arbeidsmiljøloven på alvor, og at vi sørger for å ha ryddighet i eget hus.

Følg meg på Twitter eller Facebook

Kommentarer   

0 #1 Haakon 18-04-2011 15:09
Ja - ikke sant ?
Hvor er forslaget ditt om å legge ned de offentlige stedene som bryter loven ?
Du mente dette for Adecco og om det skal være likhet så får du stå for det!

Legg til kommentar