Offentlig styring

Mye unødvendig rapportering

Mye unødvendig rapporteringHver tredje kommune mener at det de rapporterer til staten er overflødig eller lite nyttig viser en ny undersøkelse som PwC har gjennomført for KS. Selv 20% av statens representanter mener rapporteringen er overflødig eller lite nyttig. Undersøkelsen dokumenterer at kommunene bruker 700 årsverk bare til pålagt direkte rapportering til staten. I tillegg er kommunene underlagt andre statlige krav og pålegg. Totalkostnaden ved å etterleve disse er langt høyere enn rapporteringskostnadene som PwC kartlegger.

Alt for mye offentlige ressurser brukes til rapportering. Og for Oslos del kommer i tillegg den omfattende rapportering etater og virksomheter  er pålagt overfor Rådhuset og sentrale enheter. Dette er en alvorlig trussel for kommunesektoren og levering av velferdstjenester. Det er viktig med vilje og evne til å gjøre noe med dette.

Les mer her