Offentlig styring

Politikere med tillit

Politikere med tillitKommune- og fylkespolitikere gjør en jobb det står respekt av, dessverre ser vi ikke alltid den respekten fra sentrale politikere, skriver KS-lederne Halvdan Skard og Sigrun Vågeng i en kronikk i dagens Aftenposten.

De følger bl.a. opp en uttalelse fra kommunalminister Navarsete: «Handlingsrommet til lokalpolitikarane blir mindre, dei statlege byråkratane og reguleringane fleire. Kvar for seg er det gode grunnar for at sektorstyresmaktene strammar grepet. Men samla sett blir utviklinga uheldig.»

En klok kronikk, om et viktig tema.

Les kronikken