Offentlig styring

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiveJeg ønsker meg en kommune som

- tilbyr alle som ønsker det heltidsjobb og reduserer bruk av midlertidige stillinger og vikarer til et absolutt minimum
- har mer fleksible turnus og arbeidstidsordninger
- gjennom et omfattende samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner legger til rette for effektivisering, omstilling og fornyelse av tjenesteapparatet
- har kastet på dør alle kommersielle aktører, og stanset anbudsutsetting og privatisering av kommunale tjenester
- i sin innkjøpspolitikk har absolutt nulltoleranse overfor sosial dumping
- møter de ansatte som medspillere, og utnytter deres kompetanse, framfor private, eksterne, konsulenter
- delegerer fullmakter og ansvar nedover i organisasjonen,  og hvor den enkelte ansatte har myndighet og ansvar
- har foretatt en dramatisk avbyråkratisering, slik at dyktige fagfolk kan jobbe med det de er utdannet til.

Hvilke initiativ og endringer ser du som nødvendig på dette feltet?

Jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg og 4 nye år i Oslo bystyre i folkets tjeneste, om du ønsker meg. Oslo SV har et flott program, og gode kandidater.

Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme. Dersom du stemmer SV, sett kryss ved mitt navn. Dersom du stemmer et annet parti, skriv mitt navn på eget felt på stemmeseddelen.

Kommentarer   

0 #1 ellen fjermestad 07-09-2011 12:26
Har meget nytte av den jobben du gjør for ansatte. Er selv plasstillittsva lgt på sykehjem og føler trygghet når du følger så godt med. Tusen takk Ivar
0 #2 Haakon 07-09-2011 14:24
Ivar - hvor mye koster det å gi alle ansatte heltidsjobb?
Jeg regner med at dere i SV har regnet på det.
0 #3 Kine Juel 07-09-2011 15:31
Stykkprisfinans ieringen i skolen gir ekstreme utslag når det gjelder lærertetthet og midler til innkjøp og drift. Det ville jeg gjerne hatt en konsekvensutred ning av.
0 #4 ellen fjermestad 07-09-2011 15:52
må nesten svare Haakon ang. hva det koster for heltids ansatte. Det er mye dyrere med vikarbyrå hvor vi må ut med nesten dobbel lønn, da byrået skal også ha sitt.Masse å spare både i pplæring,mestri ng og trofasthet. Å være fast ansatt gir deg ansvar,det kan ikke nødvendigvis ikke vi forlange av vikarer.
0 #5 ellen fjermestad 07-09-2011 15:55
Vi kan og får ikke faste rutiner,opplæri ng som de faste ansatte får. De koster også flesk på grunn av alle løpende utgifter som f.eks. arb.giver.avg. etc. Dessuten får man et stabilt miljø,det kan ikke vikarene gi.
0 #6 Haakon 07-09-2011 16:06
Hei Ellen.
Det er klart at fast ansatte gir mer ansvar til den ansatte.
Ikke det at jeg tror innleide sluntrer unna, jeg har venner som er innleid og som strekker seg lang lenger enn stillingsbeskrivelse.

Det jeg snakker om er det Ivar og SV ønsker seg : At alle som er på deltid skal bli tilbudt heltid. De deltidsansatte er også fast ansatt, det er timene og hva det koster jeg lurer på.
Hvor mye kommer det til å koste ?
0 #7 Ivar J 08-09-2011 20:49
Haakon: å gjøre to halvdagsstillin ger om til heltid gir ingen økte kostnader. Og det er manget som aktivt ønsker deltid, så dersom man ved ledighet samler hele stillinger er dette mulig å oppnå i løpet en akseptabel periode. Og det blir besparelser på å administrere færre ansatte. Ikke minst gir det bedre tjenester i f.eks sykehjemmene

Legg til kommentar