Offentlig styring

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiveJeg ønsker meg en kommune som

- tilbyr alle som ønsker det heltidsjobb og reduserer bruk av midlertidige stillinger og vikarer til et absolutt minimum
- har mer fleksible turnus og arbeidstidsordninger
- gjennom et omfattende samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner legger til rette for effektivisering, omstilling og fornyelse av tjenesteapparatet
- har kastet på dør alle kommersielle aktører, og stanset anbudsutsetting og privatisering av kommunale tjenester
- i sin innkjøpspolitikk har absolutt nulltoleranse overfor sosial dumping
- møter de ansatte som medspillere, og utnytter deres kompetanse, framfor private, eksterne, konsulenter
- delegerer fullmakter og ansvar nedover i organisasjonen,  og hvor den enkelte ansatte har myndighet og ansvar
- har foretatt en dramatisk avbyråkratisering, slik at dyktige fagfolk kan jobbe med det de er utdannet til.

Hvilke initiativ og endringer ser du som nødvendig på dette feltet?

Jeg stiller meg til disposisjon for gjenvalg og 4 nye år i Oslo bystyre i folkets tjeneste, om du ønsker meg. Oslo SV har et flott program, og gode kandidater.

Uansett hvilken partiliste du bruker, kan du gi enkeltkandidater en tilleggsstemme. Om du fortsatt ønsker meg i Oslo bystyre trenger jeg din stemme. Dersom du stemmer SV, sett kryss ved mitt navn. Dersom du stemmer et annet parti, skriv mitt navn på eget felt på stemmeseddelen.