Offentlig styring

Takk for tillit

Takk for tillitTakk for velgernes tillit for 4 nye år i folkets tjeneste i Oslo bystyre.

Selv om velgerne reduserte SVs gruppe fra dagens 6. til nå 4. representanter, så ga hele 1.528 personer (gjennom personlige tilleggsstemmer og slengere) beskjed om at jeg fortsatt skal ha plass i Oslo bystyre.

Særlig registrerer jeg med interesse at hele 552 personer ga beskjed om - ved slengerstemme - at selv om de ikke stemte SV denne gangen ville de at jeg skulle være deres representant. De siste dagene merket jeg med ydmykhet at det særlig blant grupper som mer enn andre merker fattigdommen og den delte byen på kroppen aktivt mobliserte for at jeg måtte fortsette i bystyret. Rusavhengige, funksjonshemmede, barnevernet, men også blant ansatte og interesseorganisasjoner som ser nødvendigheten av en mer solidarisk velferdsby.

Jeg takker for tilliten, og skal gjøre mitt for å forvalte den på en god måte, - fortsatt i folkets tjeneste.

For den som ønsker å se detaljene