Offentlig styring

Folkevalgtbasen er oppdatert

Folkevalgtbasen er oppdatertDa er folkevalgtbasen oppdatert, etter alle endringer etter høstens kommunevalg.

Folkevalgtbasen inneholder mailadresser og telefonnummere til stortingsfolk, regjeringen, ordførere, fylkesordførere og folkevalgte i de største byene. Samlet sett nærmere 1.000 folkevalgte.

Dette er det praktiske oppslagsverktøyet journalistene bruker, og som ligger på intranettet til alle store mediaredaksjoner. Men; basen er også viktig for aktive lobbyister og påvirkere fra interesseorganisasjoner og aktive samfunnsborgere ellers.

Folkevalgte skal være i folkets tjeneste, og tar selvsagt gjerne i mot innspill fra innbyggerne.

Her ligger folkevalgtbasen

Legg til kommentar