Offentlig styring

Redusert kamp mot skatteunndragelser

Redusert kamp mot skatteunndragelserDagens Fremskrittspartis forløper var "Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep". Gjennom sine år i byrådsposisjon har Fr.P, med støtte fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, et stykke på vei klart å redusere skattemyndighetenes mulighet til å kreve inn skatter og avgifter.

Over de siste 3 årene har det borgerlige bystyreflertallet gjennom effektiviserings- og rammekutt redusert Kemnerkontorets budsjettrammer med 14 millioner kroner, og med det forslag som foreligger for neste år blir det et ytterligere kutt på hele 5,2 millioner.

Bare gjennom arbeidsgiverkontrollen avdekket Kemnerkontoret i fjor hele 123,1 millioner kroner i unndratt skatt eller arbeidsgiveravgift. Antall årsverk brukt på kontroll i fjor var 34, og det betyr at hvert samlet avdekking pr. årsverk var på 3,6 millioner. Når bemanningen nå igjen må kuttes, reduseres kommunens skatteinntekter, og en viktig forutsetning for finansiering av felleskapet helse- og velferdstilbud svekkes.

For den som vil begå økonomisk kriminalitet gjennom skatte- og avgiftsunndragelser blir Oslo kommune gradvis en gunstigere kommune å være i. Du og jeg må betale regningen gjennom gradvis nedbygging av offentlige velferdstjenester.

Les hva Kemneren selv sier om budsjettkonsekvensene

Legg til kommentar