Offentlig styring

SVs budsjettalternativ: Et budsjett for å bevare og bygge ut velferden

SVs budsjettalternativ: Et budsjett for å bevare og bygge ut velferdenSV og Aps budsjettalternativ er et saldert budsjett, hvor selvsagt inntekter og utgifter går i hop.

Vi omprioriterer rundt 860 millioner, gjennom blant annet å satse på kommunens aller viktigste ressurs: de mange dyktige ansatte. Flere lærere gir bedre undervisning, 130 millioner mer til bydelene gir mulighet for kanskje å beholde helt nødvendige hjemmesykepleiere som skal sørge for at de vakre ord om at folk skal ha mulighet til å bli boende hjemme lengst mulig blir mer enn munnhell. At økonomirådgiveren på sosialkontoret kan beholdes, eller at utekontakten slipper å bli sagt opp, med den konsekvens at ytterligere noen ungdommer i risikosonen hankes inn.

Vårt budsjett er først og fremst et budsjett for å bevare og bygge ut velferden, sa jeg bl.a. da bystyret i går behandlet Byrådets budsjettforslag for 2012.

Her er kommunenens budsjettsider


Oslo bystyre 6. des. 2011
Ivar Johansen, SV

Sak Budsjett Oslo kommune 2012 – Finanskomiteens område

Ordfører,

Da SV forlot Byrådet etter valget i 1995 hadde bykassa en gjeld så lavt som på 10,6 milliarder.
Etter årene med borgerlig byråd er kommunens lånegjeld på hele 21,3 milliarder. Gjelda er fordoblet. Dette er en formidabel økning, som kunne være grunn til alvorlig bekymring. Særlig når vi ser at gjeldsgraden – gjeld i prosent av driftsinntektene – neste år vil passere 60 %, en fordobling bare i løpet av 5 år.

Problemet er ikke at kommunen investerer i verdier som skoler, barnehager, T-banevogner og slikt. Å låne penger for å investere i å vedlikeholde egen eiendom er det som kalles utgifter til inntekts ervervelse. Det er klokt. Problemet er at vi kom for sent i gang. Driftsbudsjettene til løpende vedlikehold var for knappe, slik at forfallet kom for langt. SV og Ap lå noe høyere enn bystyreflertallet både på drift og investering i de årene, men kommunen skulle opplagt på slutten av 90-tallet og fra år 2000 og utover satset massivt i å vedlikeholdt kommunal eiendom. Vi skulle allerede den gang, framfor nå, tatt de store låneopptakene.

Men bystyrets borgerlig flertall aksepterte dengang at skoler spikret igjen vinduene framfor å skifte dem ut, eller lot det gå muggsopp og råte i kommunale boliger og andre bygg framfor å låne penger til å vedlikeholde dem. Det er på lang sikt svært dårlig økonomi.

Vårt budsjettalternativ har et litt høyere, men beskjedent, låneopptak enn flertallet. Det betyr at vi vil forsere en del viktig investeringer for å hindre forfall, og som gjør at – om det blir vedtatt – kanskje er mulig å redusere litt på de nærmere 15 milliarder Byrådet anbefaler oss å låne de påfølgende 3 år.

De siste årene har vært preget av Byrådets manglende evne til overordnet styring. Holmenkollen, IKT, Flexus, Tøyenbadet, Altea er stikkord på en kommune som over lang tid har spart på skillingen, men latt daleren gå. Kommunen har kvittet seg med viktig innkjøpskompetanse, og dermed har et par milliarder av skattebetalernes penger blitt skuslet bort. Det er grunn til bekymring at bystyreflertallet i 2012 fortsetter på den samme galeien, som om man aldri har lært. Eldre skal igjen risikere nye Adecco-skandaler, og kommunen skal angivelig spare penger på å anbudsutsette sykehjem. De eneste som har tjent på det de siste årene må vel være de private granskningsfirmaene.

SV og Aps budsjettalternativ er et saldert budsjett, hvor selvsagt inntekter og utgifter går i hop. Vi omprioriterer rundt 860 millioner, gjennom blant annet å satse på kommunens aller viktigste ressurs: de mange dyktige ansatte. Flere lærere gir bedre undervisning, 130 millioner mer til bydelene gir mulighet for kanskje å beholde helt nødvendige hjemmesykepleiere som skal sørge for at de vakre ord om at folk skal ha mulighet til å bli boende hjemme lengst mulig blir mer enn munnhell. At økonomirådgiveren på sosialkontoret kan beholdes, eller at utekontakten slipper å bli sagt opp, med den konsekvens at ytterligere noen ungdommer i risikosonen hankes inn.

Vårt budsjett er først og fremst et budsjett for å bevare og bygge ut velferden.

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev