Offentlig styring

Høyre-ordførere: Oslo får utnytte sitt inntektsgrunnlag

Høyre-ordførere: Oslo får utnytte sitt inntektsgrunnlagI dagens budsjettmøte i Oslo bystyre hadde jeg denne replikken til Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg:

Siste året Erna Solberg var kommunalminister var nedslående for Oslo kommune. I likhet med de fleste kommuner fikk Oslo en betydelig reduksjon i statlige, frie, overføringer.

Hvis vi tar perioden fra 2005 til og med 2010 har det vært en realvekst i Oslo kommunes frie inntekter på 1,6 milliarder, eller 9,3 %. En rødgrønn regjering gjør en positiv forskjell og sørger for at Stian Berger Røsland og hans venner kan øke velferdsproduksjonen for byens innbyggere. 

Men, som vi alle vet: Oslo har utfordringer som gjør at vi tverrpolitisk her i bystyret slåss for økte statlige bevilgninger til Oslo.

Men da er kommunens renomme hos lokalpolitikere rundt i kommune-Norge viktig. Når jeg snakker med Høyre og Fr.P-ordførere rundt omkring får jeg motspørsmålet: hvorfor skal Oslo få mer penger, på bekostning av oss, når kommunen selv ikke utnytter sine egne inntekstmuligheter?

Høyres gruppeleder vet hva jeg snakker om: hele 309 av landets 430 kommuner har eiendomsskatt, fordi de prioriterer velferd framfor skattelette. Har gruppelederen forståelse for de mange som sier; Oslo må sannelig først kreve inn de skatter som vi andre gjør, før de roper på mer penger fra Staten?

Legg til kommentar