Offentlig styring

Rådgivere fyller Rådhuset

Rådgivere fyller RådhusetOslos folkevalgte får stadig flere offentlig betalte hjelpere. Det nye byrådet har for eksempel 14 byrådssekretærer, mens det første byrådet kun hadde halvparten: 7. En uheldig utvikling, mener flere.

Eksbyrådsleder Hans Svelland (Høyre) er kritisk til utviklingen. Han peker på at flere ansatte koster penger, samtidig som det fortsatt er svært lang saksbehandlingstid på enkelte områder. - Etter 25 år er systemet overmodent for en gjennomgang, for å se om vi kan gjøre det mer effektivt. Ikke minst av hensyn til de som disse vedtakene angår, sier Svelland.

Også SVs bystyrepolitiker Ivar Johansen er kritisk. Han ville kuttet i rådgiverstaben hvis han bestemte, og mener alle rådgiverne gjør det vanskeligere for byens innbyggere å få direkte kontakt med sine folkevalgte, skriver Aftenposten blant annet. I alt for stor grad er det nå et rådgiverkorps som legger premissene for folkevalgtes beslutninger.

Og så vil jeg legge til: Folkevalgte nå i større grad drive overordnet styring, og delegere beslutningsansvar til Byrådet, bydeler eller etater, basert på politisk overordnede føringer fra bystyret. Bystyret beskjeftiger seg i alt for stor grad med detaljer, og som gjør at kapasitetshensyn tar for lettvint på overordnet styring. 


Les mer i Aftenposten aften