Offentlig styring

Et representativt bystyre?

Et representativt bystyre?Er Oslo bystyre representativt for Oslos innbyggere?

- Når det gjelder sosial bakgrunn ? Nei, her er det overklassen og middelklassen som dominerer, mens vanlige arbeidsfolk klart er underrepresentert.

- Geografisk spredning? Nei, i Høyres bystyregruppe er f.eks. hele 9 av 21 representanter fra samme bydel på vestkanten; Vestre Aker.

- Holdning til verdispørsmål, f.eks. ønske om felleskapsfinansiert spleiselag? Nei, så langt jeg kan se står den solidariske velferdsstaten sterkere blant byens innbyggere enn i Oslo bystyre.

- Eller, som noen nå spør: at 11 av 20 Arbeiderpartirepresentanter har etnisk minoritetsbakgrunn?

Jeg er mer bekymret for at Oslo bystyre representerer en samfunnsmessig elite, enn hvorvidt foreldrene til bystyremedlemmene har bakgrunn fra Lofoten, København eller Islamabad. Bystyret består av 59 unike mennesker som alle har en ting felles: de er opptatt av å skape en god by. Ikke minst merker jeg meg at de som nå omtales som "innvandrerne" (de fleste av dem er vel født og oppvokst i Oslo) har et bredt samfunnsengasjement på saksområder som barnevern, eldreomsorg, kollektivtrafikk og utdanning - ja, hele det samfunnsmessige spekter. De er slett ikke noen "innvandrerpolitikere".

Rør ikke valgloven!

Kommentarer   

0 #11 Haakon 19-12-2011 11:46
Ivar tar opp dette med minioritetsbakgrunn.
Det får være så sin sak.
En annen sak er at 19 av 20 bystyrerepresen tanter er fra øst i Oslo og kun Libe er fra vest.
Det er kanskje noen som mener det også er en skjev fordeling.

At dette kommer opp nå i kjølvannet av Lambda tror jeg forklarer sitt.
0 #12 Anita 19-12-2011 12:18
men, Haakon, her foretar du koblinger som bare eksisterer i din fantasi.

du kunne like gjerne sagt: det regnet ekstremt mye den dagen.
kan det ha noe med Lamba/Munch og/eller sammensetningen av Aps bystyregruppe å gjøre?
0 #13 Haakon 19-12-2011 22:35
Neida - det er ikke sikkert at det henger sammen.
Men, man kan prøve å se om avgjørelser gjort av en skjevt sammensatt gruppe kan føre til reaksjoner.
Det er ikke sikkert. Man kan bare tenke tanken.

Legg til kommentar