Offentlig styring

Et representativt bystyre?

Et representativt bystyre?Er Oslo bystyre representativt for Oslos innbyggere?

- Når det gjelder sosial bakgrunn ? Nei, her er det overklassen og middelklassen som dominerer, mens vanlige arbeidsfolk klart er underrepresentert.

- Geografisk spredning? Nei, i Høyres bystyregruppe er f.eks. hele 9 av 21 representanter fra samme bydel på vestkanten; Vestre Aker.

- Holdning til verdispørsmål, f.eks. ønske om felleskapsfinansiert spleiselag? Nei, så langt jeg kan se står den solidariske velferdsstaten sterkere blant byens innbyggere enn i Oslo bystyre.

- Eller, som noen nå spør: at 11 av 20 Arbeiderpartirepresentanter har etnisk minoritetsbakgrunn?

Jeg er mer bekymret for at Oslo bystyre representerer en samfunnsmessig elite, enn hvorvidt foreldrene til bystyremedlemmene har bakgrunn fra Lofoten, København eller Islamabad. Bystyret består av 59 unike mennesker som alle har en ting felles: de er opptatt av å skape en god by. Ikke minst merker jeg meg at de som nå omtales som "innvandrerne" (de fleste av dem er vel født og oppvokst i Oslo) har et bredt samfunnsengasjement på saksområder som barnevern, eldreomsorg, kollektivtrafikk og utdanning - ja, hele det samfunnsmessige spekter. De er slett ikke noen "innvandrerpolitikere".

Rør ikke valgloven!

Kommentarer   

#1 Ellen Fjermestad 18-12-2011 11:25
Desverre er de ikke representert av oss som jobber i den virkelige verden,men en dag får de kaskje øynene opp,men da er det kanskje for sent
#2 Rune Eriksen 18-12-2011 15:24
På Holmlia har vi lenge visst at vi som bor her ikke bare representerer Trøndere, Pakistanere, eller Nigerianere. Vi ønsker å skape gode lokalsamfunn. Det er alt!
#3 Inger Seim 18-12-2011 15:25
en GOD politiker bør kjenne "på pulsen" hva som rører seg på "Gølvet " - uten denne "pulsen" blir de lite troverdige..... ....slik er det bare - det heter at "Kua ikke må glemme at den har vært kalv ..." - mange av våre politikere har ikke vært kalv - les : har efraring fra "Gølvet" - her hvor livet leves....
#4 Anders Heber 18-12-2011 15:25
Også er det litt mangel på funksjonshemma på Tinget og bystyret...

Skjønt, når man hører på endel politiske debatter og leser endel solo-utspill fra en og annen politiker kan enkelte representanter virke litt mentalt hemma om ikke annet...
#5 Inger Seim 18-12-2011 15:26
liker ikke helt utrykket " Mentalt hemma " ......:-)
#6 Anders Heber ‎ 18-12-2011 15:26
@Inger: Det var da heller ikke ment som et kompliment til en og annen politiker, men det var heller ikke ment nedsettende om de som faktisk har en psykisk utviklingshemmi ng.
#7 Frederikke Margrethe Møller 18-12-2011 15:27
Gode politikere bør ha sosial kompetanse, empati, respekt, overblikk, innsikt, rettferdighetss ans, evne til solidaritet og gjerne forskjellig livserfaring. Jeg vil være såpass politisk ukorrekt at jeg innrømmer at jeg vil helst styres av noen som er smartere enn meg. Det finnes smarte folk på gølvet og i toppen. Å representere et gjennomsnitt av befolkningen er ikke etter min mening en egnet kvalifikasjon i seg selv.
#8 Berit Berntsen 18-12-2011 15:27
Men de har stemt på dem ..
#9 Marit Lange 18-12-2011 18:24
Sitter tilfeldigvis og leser om hvordan politikere sosialiseres inn i maktapparatet .. Så det er ikke en gang nok å stemme de "riktige" inn.
#10 Jarl Frode Bech 18-12-2011 22:19
Har en sterk følelse av at lokalpolitikere av rett støpning vier seg til lokalpolitikken , uten å dra med seg all mulig politisk filosofi inn i debatten om hvor f.eks. Munch-museet skal ligge. Lokalpolitikern e blir ofte kritisert for beslutninger som tas på regjerings- og stortingsplan.
#11 Haakon 19-12-2011 11:46
Ivar tar opp dette med minioritetsbakgrunn.
Det får være så sin sak.
En annen sak er at 19 av 20 bystyrerepresen tanter er fra øst i Oslo og kun Libe er fra vest.
Det er kanskje noen som mener det også er en skjev fordeling.

At dette kommer opp nå i kjølvannet av Lambda tror jeg forklarer sitt.
#12 Anita 19-12-2011 12:18
men, Haakon, her foretar du koblinger som bare eksisterer i din fantasi.

du kunne like gjerne sagt: det regnet ekstremt mye den dagen.
kan det ha noe med Lamba/Munch og/eller sammensetningen av Aps bystyregruppe å gjøre?
#13 Haakon 19-12-2011 22:35
Neida - det er ikke sikkert at det henger sammen.
Men, man kan prøve å se om avgjørelser gjort av en skjevt sammensatt gruppe kan føre til reaksjoner.
Det er ikke sikkert. Man kan bare tenke tanken.

You have no rights to post comments