Offentlig styring

Taushetsplikt - gal lovforståelse

Taushetsplikt - gal lovforståelseByrådet dekker seg bak gal forståelse av taushetspliktlovgivning for å slippe å gå inn i ubehagelige saker. Jeg har derfor sendt fram dette spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyrets finanskomite:
 
Folkevalgte blir av og til (gjennom direkte henvendelser, oppslag i media m.v) gjort oppmerksom på mulige kritikkverdige forhold i forvaltningen.

Når bystyremedlemmer på dette grunnlag - ut fra bystyrets tilsynsansvar etter kommuneloven -  tar saken opp med Byrådet er det relativt normalt at den aktuelle byråd uttaler noe i retning av "jeg har som kjent ikke innsyn i enkeltsaker," relatert til forvaltningslovens taushetspliktsregler § 13 og i særlovgivningen.

Jeg kan ikke forstå at slike utsagn er korrekt lovforståelse. Forvaltningslovens § 13b, 4. ledd, understreker nettopp: "Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for: - at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding,  utrednings- og planleggingsoppgaver,  eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen."  (min understrekning)

Jeg ber om at Byrådet begrunner, med henvisning til hvilken lovhjemmel, hva som er til hinder for at den aktuelle byråd får innsyn i taushetsbelagte opplysninger i enkeltsaker, der dette anses ønskelig for å ivareta Byrådets tilsynsansvar.

Kommentarer   

0 #1 Haakon 04-01-2012 15:13
Er Ivar enig i uttrykket om å feie for egen dør før man ber andre feie for sin?
0 #2 Ivar J 04-01-2012 16:20
Haakon: som jeg har sagt til deg før, i mange sammenhenger. som bystyremedlem i Oslo er faktisk det som skjer i kommunen min "egen dør". og ikke bare det, Oslo bystyre har faktisk et lovpålagt tilsynsansvar.
0 #3 Haakon 04-01-2012 16:40
Vel - jeg mener i alle fall at man ikke skal kritisere andre for det ens egen organisasjon gjør.

Jeg er høyremann. Og jeg mener det ville vært dobbeltmoral av meg å kritisere deg for noe som også Erna Solberg gjør.
Og jeg er hverken på tinget eller i Oslo bystyre.

Men - du er i Oslo bystyre. Og da gjelder åpenbart andre regler for deg.
0 #4 Ivar J 04-01-2012 20:47
For meg som bystyremedlem gjelder den en eneste regel; lojalitet til de som har valgt meg og som har satt meg til oppgaven, og det program jeg er valgt på (og som er mitt løfte til velgerne).

Jeg har intet ansvar for hva SV-ere på andre nivåer eller andre steder i landet har gjort eller ment, og det setter da heller ikke noen begrensninger for utøvelsen av mitt verv som folkevalgt.

Vi er da selvstendige mennesker, og ansvar for egen moral og handlinger. Jeg tror f.eks. ikke Siv Jensen er satt ut av store deler av den kriminalpolitis ke debatten ut fra den lange lista av tvilsomme og dels kriminelle aktiviteter fra sentrale Fr.P-politikere .
0 #5 Haakon 04-01-2012 22:58
Selvfølgelig har du lojalitet for de som har valgt deg!
Det er jo det som er å være tillitsvalgt.

Det jeg snakker om er angrep på andre. Og - min moral i alle fall er å ikke angripe andre der jeg vet at andre synder.

Du nevner Siv : Ja - det blir litt som at hun skulle angripe AP ordføreren i Vågå for hans voldtektssiktel se.
Hun gjør jo ikke det! Fordi hun vet at det er egne rekker som sitter i glasshus.

Oppfordrer deg til å lære av det.
0 #6 Ingrid, Fr.P-medlem 04-01-2012 23:33
nå tøyser du Haakon.

mener du at jeg som lokal aktivist i Fr.P. skal holde kjeft i debatt om promillekjøring , seksuelt misbruk, prostitusjon, fyllekjøring osv fordi det finnes noen sentrale tillitsvalgte i Fr.P roter i sammenhengen mellom liv og lære?

mine etiske verdier vil jeg sloss for, helt uavhengig av det.

det er vel sånn Ivar også tenker. han står der helstøpt, og kan mene og gjøre hva han vil helt uavhengig av hva SV-ere andre steder måtte mene og gjøre.

forøvrig Haakon, så finner jeg ikke en flik engang av angrep på noen i det bloggoppslaget du her kritiserer.

Ivar og jeg kan være uenige i mye, men her treffer du nok ikke, Haakon.
0 #7 Haakon 05-01-2012 00:17
Nei - jeg sier ikke at du skal holde kjeft om de temaene.
Men - å kritisere andre partier for det, når man vet at de sentrale medlemmene i partiene har samme synd (uten å nevne det i samme sammenheng) syns jeg er dobbeltmoral.

Jeg syns det er feil å kritisere naboungen for noe min egen unge også gjør. Skjønner du?
Det er bare å ta tanken litt lenger....
0 #8 Haakon 05-01-2012 00:21
La meg også presisere. Jeg mener det er greit å kritisere naboungen for det han gjør galt. Dersom man inkluderer at sin egen gjør det samme.

Det er egentlig bare folkeskikk, ordentlig oppførsel og tillitsskapende .

Konsenvensen av at folk tenker "Ja - og hva gjør dem sjøl" er bare tillits svekkende og fører bare til mer politikerforakt .
Tror på det å oppføre seg ordentlig, jeg.

Legg til kommentar