Offentlig styring

Aktivt offentlig eierskap

Aktivt offentlig eierskapJeg synes det er flott med statsråder som utøver et aktivt offentlig eierskap.

Når Staten driver næringsvirksomhet er det på områder dette er ønskelig ut fra et overordnet samfunns- og felleskapshensyn. Eieren/Staten, representert ved generalforsamlingen/statsråden, må være en tydelig eier som setter mål og stiller krav til selskapenes styrer og ledelse.

Dette gjelder særlig større strategiske disposisjoner i selskapet. Og det er grunn til å merke seg at Stortinget i saka om Aker og Aker Solutions understreket kontrollkomiteen i Stortinget verdien av at "staten som eier, på linje med andre industrielle eiere, deltar aktivt og tydelig med klare, velbegrunnede og selvstendige standpunkter knyttet til større strategiske industrielle disposisjoner i selskapet."

Derfor er det klokt at næringsministeren, før styrets beslutning, ga tydelige signaler til Telenor i saka om salg av TV-aksjer.

Kommentarer   

#1 Haakon 16-01-2012 00:06
Før beslutningen, ja.
Men - ikke etter.
#2 Sindre Flø 16-01-2012 21:39
Einig m Haakon. Eg forstår ikkje SV sitt forsvar av Giske. Hastverk? Sms? Regjeringa kan ikkje manøvrere seg inn i slikt farvatn.

Er denne dialogen stat-selskap verkeleg fundert i eigarsakapsmeld inga?

You have no rights to post comments