Offentlig styring

Korrupsjon: En byråd som løper fra ansvar

Korrupsjon: En byråd som løper fra ansvarBystyret har nettopp diskutert korrupsjonssakene i Sporveis-systemet, og jeg hadde denne replikken:

Det er noe som skurrer for meg når jeg hører byrådspartiene så sterkt understreker at Byrådet skal ha avstand som eier, og at det er viktig å ansvarliggjøre selskapets organer. Det er de som beslutter, og kommunen som eier har kun adgang til å instruere gjennom generalforsamlingen.

Men sånn opptrer jo ikke Byrådet i praksis:

Da styret i Kollektivtrafikkproduksjon As i fjor var klar til å endre navn til det mer folkelige Sporveien AS kom det en telefon fra byrådsavdelingen et par timer før styremøtet: Dette får dere ikke lov til. Uten å gå veien om generalforsamlingen instruerte byråden selskapets styre. Byrådspolitikerne bør sitte musestille i diskusjonen om hvordan næringsminister Giske utøver offentlig eierskap.

Styret har også et betydelig ansvar for å effektivisere. Gjennom en ekstern konsulentrapport fikk styret dokumentert at man årlig kunne spare 55 millioner ved å rydde opp i kollektivtrafikkbyråkratiet. Styret ønsket å ta konsekvensen av dette ved å redusere i antallet selskaper, men den entydige beskjeden fra byrådet har vært: dette får dere ikke lov til. Igjen uformelle signaler, uten å gå veien om generalforsamlingen.

Så , ordfører, her i salen brukes det nå særs vikarierende argumenter. Venstre-byråd Elvestuen tar ikke nødvendige politiske initiativ. Det er en lite akseptabel rolle.