Offentlig styring

I folkets tjeneste

I folkets tjeneste"I folkets tjeneste", er for meg en parole med mening. Den uttrykker at jeg i folkevalgtrollen står til tjeneste for, og er i løpende dialog med, de mennesker som har valgt meg. Dette er en toveis-kommunikasjon: på de ene siden forteller jeg om de saker som er til behandling i folkevalgte organer, for derigjennom å få innspill fra de som har meninger om, og berøres av, beslutningene. Men vel så viktig er å få innspill om de saker som ikke står på dagsorden, og som burde vært reist. I ombudsrollen får jeg mange slike henvendelser, og jeg står til disposisjon.

Tilstedeværelse i sosiale medier er i den sammenheng viktig. Jeg har tilsammen 6.500 følgere på Facebook, Twitter, Origo og LinkedIn. Og blogg-innleggene legges også hver dag ut på andre nettsteder som Indymedia.no, Sv.no, Valgprat.no eller LO-nettstedet Fri Fagbevegelse. De temarelaterte nyhetsbrev går hver uke ut til tusener av mottakere.

Mitt eneste budskap med dette blogginnlegget er: Har du innspill eller synspunkter som du mener jeg som folkevalgt burde ha kjennskap til, eller ta opp: ta kontakt med meg. Du har valgt meg, og det er en viktig forutsetning for at jeg skal kunne gjøre en god jobb at jeg får korrigert de knusktørre sakspapirene administrasjonen sender meg, med den virkeligheten byens innbyggere møter. Jeg er tilstede for deg.

Og her har du rundt 1.000 andre folkevalgte som jeg også tror står til folkets tjeneste.

Kommentarer   

#1 Bente Vik 24-02-2014 21:56
Kom over denne videoen, og ble helt forskrekket over behandlingen denne damen har fått i møte med Nav. Fint om du kan ta opp dette med dem det gjelder!

navmotstand.wordpress.com/.../ ...

Mvh. Bente Vik.

You have no rights to post comments