Offentlig styring

Oslos finansbyråd: Takk til den rødgrønne regjeringen

Oslos finansbyråd: Takk til den rødgrønne regjeringenByrådet la i dag fram Oslo kommunes regnskap for 2011, under overskriften "Godt resultat og bydeler i balanse."

Jeg merker meg den indirekte, men krystallklare, takk Oslos finansbyråd Kristin Vinje sender til den rødgrønne regjeringen for kommunens økonomiske rammer når hun i sin pressemelding skriver: "Samlet viser regnskapet at de frie inntektene, som består av skatt og rammetilskudd fra staten, er 284 millioner mer enn det regulerte budsjettet, noe som er hovedårsaken til kommunens regnskapsmessige mindreforbruk i 2011."

Så skal bystyret og finanskomiteen gjennomgå årsberetninger og regnskap, for ikke minst å se på hvordan Byrådet fulgte opp de vedtatte aktivitetsmål for 2011.

Les Byrådets pressemelding
Les årsregnskapet for 2011

You have no rights to post comments