Offentlig styring

Kommunale aksjeselskaper: Åpenhet og dokumenterbarhet

Kommunale aksjeselskaper: Åpenhet og dokumenterbarhet"Kommunens eierpåvirkning utenom generalforsamlingen skal kunne etterspores/etterkontrolleres og skal derfor være nedfelt i skriftlige notater og/eller referater."

"For å sikre størst mulig grad av demokratisk innsyn og kontroll skal alle kommunale aksjeselskaper der kommunen er majoritetsaksjonær etterleve kommunens regler om meroffentlighet og som hovedregel gjennomføre åpne styremøter. Kommunens representanter i styret der kommunen er mindretallsaksjonær skal arbeide for innføring av tilsvarende regler."

"Aksjeselskapene skal erkjenne solidaransvar, ved å ta ansvar for forpliktelser oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å følge retningslinjer som gjelder for det kommunale aksjeselskapet."

Dette er noen av de endringsforslagene jeg vil legge inn når bystyrets finanskomite skal innstille overfor bystyret på Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper. Har du innspill, forslag eller synspunkter tar jeg gjerne i mot det.


Dette er enkelte av de forslag jeg så langt har til vurdering:

Oslo kommune skal være en aktiv, langsiktig og profesjonell eier.

Kommunens eierpåvirkning utenom generalforsamlingen skal kunne etterspores/etterkontrolleres og skal derfor være nedfelt i skriftlige notater og/eller referater.

Oslo kommunes eierskap i følgende selskaper har sektorpolitiske formål: (jfr. dette blogginnlegget)
- E-CO Energi AS
- Hafslund ASA
- Oslo Kino AS
- Filmparken AS
- KTP AS
- AS Vaterland Bussterminal

For å sikre størst mulig grad av demokratisk innsyn og kontroll skal alle kommunale aksjeselskaper der kommunen er majoritetsaksjonær etterleve kommunens regler om meroffentlighet og som hovedregel gjennomføre åpne styremøter. Kommunens representanter i styret der kommunen er mindretallsaksjonær skal arbeide for innføring av tilsvarende regler.

Aksjeselskapene skal forplikte seg til aktiv innsats mot sosial dumping i egen virksomhet, hos underleverandører, og ved innkjøp av varer og tjenester.  Innsatsen skal omtales særskilt i årsrapportene.

Aksjeselskapene skal erkjenne solidaransvar, ved å ta ansvar for forpliktelser oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å følge retningslinjer  som gjelder for det kommunale aksjeselskapet.

Aksjeselskapene skal være ledende i sin bransje på lavutslipp og utvikling av klimareduserende teknologi.

You have no rights to post comments