Offentlig styring

Lederlønn i kommunale selskaper: Nei til bonus og opsjoner

Lederlønn i kommunale selskaper: Nei til bonus og opsjonerEnergi-giganten Hafslund, der Oslo kommune eier 53,7 prosent av aksjene, gir 14.2 millioner kroner i etterlønn og bonus til tre sjefer som går fra et heleid Hafslund-selskap og til å ha ansvar for et selskap der Hafslund "kun" eier 49,5 prosent av aksjene.

Når bystyrets finanskomite neste uke skal behandle "Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper" vil jeg som et, av flere, forslag, legge inn: "Bonuser, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger skal ikke benyttes i selskaper der Oslo kommune har eierandel."

Det foreligger signaler om at bystyrets borgerlige flertall vil si nei til dette forslaget, men jeg ser med interesse fram til deres standpunkt.

Kommentarer   

0 #1 Kåre Elvik 08-04-2012 19:19
Godt forslag, men ta gjerne med etterlønn også!
0 #2 Onkel 08-04-2012 22:35
Det har alle der, bunus og sluttpakker,
0 #3 Rune Lang 09-04-2012 17:41
Heisan det er bra at noen stiller de riktige spørsmålene, men det er vel ingen som EGENTLIG bryr seg lenger. Penger som kunnet kommet noen som virkelig trengte det går heller i allerede velfylte lommer til "stutt-tenkte ledere"
0 #4 Ole-Roger Storås 10-04-2012 12:47
Jeg støtter deg fullt ut at du stiller dette spørsmål. Må jo si at det er meget bra timet i forhold til det fårestående lønnsoppgjør, vi vet jo hva lønnsglidningen i lederlønningene har vært.
0 #5 Marit Sauge 10-04-2012 14:46
Slike utbetalinger er meningsløse og bør stoppes!

Legg til kommentar