Offentlig styring

Lederlønn i kommunale selskaper: Nei til bonus og opsjoner

Lederlønn i kommunale selskaper: Nei til bonus og opsjonerEnergi-giganten Hafslund, der Oslo kommune eier 53,7 prosent av aksjene, gir 14.2 millioner kroner i etterlønn og bonus til tre sjefer som går fra et heleid Hafslund-selskap og til å ha ansvar for et selskap der Hafslund "kun" eier 49,5 prosent av aksjene.

Når bystyrets finanskomite neste uke skal behandle "Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper" vil jeg som et, av flere, forslag, legge inn: "Bonuser, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger skal ikke benyttes i selskaper der Oslo kommune har eierandel."

Det foreligger signaler om at bystyrets borgerlige flertall vil si nei til dette forslaget, men jeg ser med interesse fram til deres standpunkt.