Offentlig styring

Bystyreflertallet: Offentlig eierstyring av selskaper, uten spor?

Bystyreflertallet: Offentlig eierstyring av selskaper, uten spor?Venstre (og det borgerlige flertallet i bystyrets finanskomite) fastholder at Oslo kommune kun har et "klart forretningsmessig formål med sitt eierskap" i Oslo Kino AS, og "her er bedriftsøkonomisk verdioptimalisering hovedmålet" og man "forventer god avkastning av kommunens verdier." Kulturpolitikken er tydeligvis helt underordnet for Høyre, Fr. P og Venstre.

Jeg må nok også si at det overrasker meg noe at Venstre, Høyre og Fr.P stemmer i mot mitt forslag om at "bonuser, opsjoner og andre opsjonslignende ordninger for ledere skal ikke benyttes i selskaper der Oslo kommune har eierandel." Oslo-partiene ser ut til å ville ha en annen politikk enn det Staten praktiserer i selskaper der Staten er inne.

Men at jeg, så langt, blir stående alene (også uten Arbeiderpartiets støtte) på at "kommunens eierpåvirkning utenom generalforsamlingen skal kunne etterspores/etterkontrolleres og skal derfor være nedfelt i skriftlige notater og/eller referater" synes jeg er litt skremmende. Her forvalter man store fellesskapsverdier og da styrer man ikke selskapene gjennom sms-er eller hemmelige kontakter hvor alle spor er slettet/skjult.

Bystyret skal sluttbehandle Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper i møte onsdag.

Les finanskomiteens innstilling her
Les om Byrådets "kulturpolitikk"

Kommentarer   

0 #1 Haakon 22-04-2012 08:44
For all del. Skaff de lederne dere kan uten bonuser og lønningene dertil. Og forvent optimalt utbytte.

Jeg ser på Oljefondet i den sammenheng. Skaff de billigste meglerne. Det kommer nok til å skaffe fondet optimal avkastning!

Legg til kommentar